Innovation

Svenska metoden låter dig tvätta utan tvättmedel

Swatabs filtersystem förser tvättstugan i Nydala, Malmö, med kallt, ultrarent vatten. På så sätt klarar sig tvättmaskinerna utan tvättmedel. Till vänster Per Hansson från Swatab och till höger Magnus Röman från MKB Fastighets. Foto: Gugge Zelander
Swatabs filtersystem förser tvättstugan i Nydala, Malmö, med kallt, ultrarent vatten. På så sätt klarar sig tvättmaskinerna utan tvättmedel. Till vänster Per Hansson från Swatab och till höger Magnus Röman från MKB Fastighets. Foto: Gugge Zelander

Med ett nytt filtersystem kan tvättmaskinen få kläderna rena utan både tvättmedel och uppvärmt vatten. Tricket är ultrarent vatten.

Publicerad

Det svenska företaget Scandinavian Water Technology (Swatab) har tagit patent på ett filtersystem som kan kopplas till tvättmaskinen. Det inkommande vattnet passerar först genom ett membran där det renas genom omvänd osmos. Därefter avjoniseras det i en massa av harts.

Genom att vattnet blir fritt från salt, mineraler, metaller och lösta gaser får det rengörande egenskaper och kan lösa upp smuts och fett.

Därför kan tvättmaskinen få kläderna rena utan tvättmedel. Vattnet behöver inte heller värmas upp.

– Tekniken med omvänd osmos är jättegammal. Vi såg att det fanns system för att tvätta fönster och fasader i England och i Tyskland och tänkte att det borde gå att lösa smuts och fett på kläder också, berättar Per Hansson, utvecklingschef på Swatab.

Han köpte ett fasadtvättsystem, kapade slangarna och kopplade in den på sin egen tvättmaskin.

– Då kunde vi konstatera rent synligt att tvätten blev ren, säger han.

Sedan lät han Swerea IVF utvärdera filtersystemet. Där konstaterades godkänd rengöringseffekt.

Nu finns filtersystemet inkopplat på flera tvättstugor. Längst har det använts av MKB Fastighets, Malmös kommunala bostadsbolag, där systemet har försett två tvättmaskiner med tolvgradigt ultrarent vatten i nio månader.

– Själva systemet har vi inte haft några problem med. Och kläderna blir rena. Om man ska se något problem är det att människor är väldigt traditionsbundna när det gäller tvättning. Många tycker inte att det går att tvätta med kallvatten, säger Magnus Röman, projektledare på MKB Fastighets.

MKB har gjort flera undersökningar bland hyresgästerna men resultaten är ännu inte sammanställda. Magnus Römans uppfattning är dock att de flesta hyresgästerna är positiva till det nya sättet att tvätta. Filtersystemet har även installerats i en tvättstuga i Köpenhamn och 15 äldreboenden i Kristianstad.

Fördelen med Swatabs filtersystem är att inga kemikalier behöver användas i tvättningen.

– Och det är naturligtvis bra för hälsan att minska kemikaliepåverkan på kroppen, säger Per Hansson.

Dessutom kan energiåtgången minskas när ouppvärmt vatten räcker för att tvätta. Företaget räknar med en 40-procentig minskning av energianvändningen i en normalstor tvättstuga. Den siffran kan dock inte MKB Fastighets bekräfta.

Nyligen utsågs Swatab till Climate Solver av Världsnaturfonden, som har räknat ut att 21 miljoner ton koldioxidekvivalenter skulle sparas varje år om företagets innovation tar tio procent av marknaden.

Utmärkelsen meddelades bara för ett par veckor sedan och har lett till ett stort intresse för Swatab.

– Det har varit hektiskt men väldigt skoj, säger Per Hansson.

I dagsläget säljer företaget filtersystem som passar till tvättstugor, till exempel i flerbostadshus, men har också tagit fram en mindre prototyp för enskilda hushåll.

– Vi ska bara se att den fungerar, att vi är nöjda med vattenförbrukningen och förpacka den snyggt, sedan hoppas vi få ut den på marknaden till hösten 2018, säger Per Hansson.

Stort som en garderob

Ett filtersystem som ska förse en tvättstuga med två till fyra maskiner med ultrarent vatten blir ungefär lika stort som en garderob. Själva filtersystemet ryms i ett skåp om 1,8 gånger 0,8 meter. Dessutom behövs en tank som kan hålla 400 liter renat vatten.

Ett sådant system kostar 160 000 kronor plus moms.

Filtersystemet för enskilda hushåll ska bli 0,5 gånger 0,5 meter, inklusive vattentank. Per Hansson tror att ett sådant system kommer att kosta under 10 000 kronor.