Innovation

Supermaterial av svensk skog

Miljövänliga, lätta, superstarka och framför allt nya. Avancerade material ska lyfta svensk skogsindustrin in i framtiden. Nu får forskarna ett tillskott på 100 miljoner kronor.

Publicerad

Träden i våra skogar kan användas till långt mer än virke, papper och kartong. Det vet forskarna vid Wallenberg wood science center- WWSC. Med cellulosa som bas utvecklas här högteknologiska material. Dit hör brandsäkra, starka biokompositer och polymerer som tar död på sjukdomsalstrande bakterier.

-Vi utvecklar helt nya material. Många av dem kan ersätta produkter som i dag tillverkas med olja som råvara, säger Lars Berglund, forskare vid KTH och föreståndare för WWSC.

Centrumet bildades år 2009 med pengar från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Målet är att stärka konkurrenskraften hos svensk skogsindustri. Nu fyller stiftelsen på med 100 miljoner kronor i kassakistan. Det betyder att centrumet totalt fått 300 miljoner kronor.

De nya pengarna ska bland annat gå till att krama fler produkter ur träråvaran.

-Vi ser på träden som en materialkälla, ungefär som en oljekälla. Precis som ett raffinaderi tar vara på allt i råoljan vill vi ta tillvara på allt från träden.

I träråvara finns cellulosa, lignin och hemicellulosa. I dag tas normalt sett bara cellulosan till vara. Men 40 procent av veden utgörs av lignin.

-Lignin eldar man upp i dag. Men det skulle också kunna användas för att göra bioplaster, säger Lars Berglund.

Även hemicellulosa, som inte har lika långa och starka fibrer som ren cellulosa, har potential som råvara till etanol eller nya typer av förpackningar.

Forskargruppens framgångar inom superstarkt papper och nu senast magnetisk nanocellulosa har fått stort internationellt genomslag.

-Våra publikationer citeras ofta och de är lätt att få hit duktiga forskare från andra länder. Många forskare från Japan och Nordamerika söker sig hit till exempel hit.