Innovation

Studie: Så skapas framtidens bioplast med hjälp av alger

Professor Michael Gozin och dr. Alexander Golberg. Foto: Friends of Tel Aviv University/Tel Aviv University US
Professor Michael Gozin och dr. Alexander Golberg. Foto: Friends of Tel Aviv University/Tel Aviv University US
Bioplast ska kunna utvinnas från bakterier som lever på alger i havet, enligt en ny studie. Foto: Stef Maruch
Bioplast ska kunna utvinnas från bakterier som lever på alger i havet, enligt en ny studie. Foto: Stef Maruch

En ny studie visar hur man kan utvinna bioplast ur bakterier som lever på alger i havet. Tekniken innebär att man inte längre behöver belasta jordbruket och slösa färskvatten på att odla plastpåsar.

Publicerad

Läckaget från världens sopberg är ett stort och akut problem – enligt FN står plast för upp till 90 procent av de samlade föroreningarna i världshaven. Biologiskt nedbrytbar plast av exempelvis stärkelse innebär att man får bort de giftiga ämnen som finns i råoljan. Men att framställa bioplast tar viktiga tillgångar i anspråk som istället skulle kunna användas för matproduktion.

Ett jordbruk som producerar råvaran till plastpåsar använder exempelvis stora mängder vatten, som ofta utgör en begränsad resurs. Det gäller inte minst i Israel. Vid Tel Aviv University har man dock hittat ett sätt att framställa bioplast utan att belasta jordbruket eller lokalt färskvatten. Polymerer utvinns av encelliga mikroorganismer som livnär sig på flercelliga alger i havsvatten. Bakterierna trivs i den salta miljön och de producerar polyhydroxyalkanoates (PHA). Det ger en plast som är biologiskt nedbrytbar och produktionen skapar inget giftigt avfall – allt kan komposteras som biologiskt avfall.

Studien är resultatet av ett samarbete mellan dr. Alexander Golberg vid Tel Aviv Universitys Porter School of Environmental and Earth Sciences, samt professor Michael Gozin vid universitetets School of Chemistry. Deras forskning har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Bioresource Technology.

– Plast från fossila källor är en av de mest förorenande faktorerna i haven. Vi har bevisat att det är fullt möjligt att producera bioplast helt baserat på havsresurser, i en process som både är vänlig mot miljön såväl som mot innevånarna, säger dr. Goldberg till Science Daily.

Han anser att deras forskning kan innebära ett stort bidrag till att städa upp världshaven. För tekniken innebär att länder med en begränsad tillgång på färskvatten, som exempelvis Kina och Indien, kan överge råoljan och istället tillverka bioplast längs sina kuster. Nu arbetar Golberg och Gozin med grundläggande forskning för att hitta de bästa bakterierna och de bästa algerna för en optimal produktion av polymerer.