Innovation

Strup-patienter fick oprövade mediciner

Medicinprofessorn Kjell Asplund levererade svidande kritik i sin utredning om Karolinska universitetssjukhusets ansvar i Macchiariniskandalen i dag. Foto: Stina Stjernkvist / TT
Medicinprofessorn Kjell Asplund levererade svidande kritik i sin utredning om Karolinska universitetssjukhusets ansvar i Macchiariniskandalen i dag. Foto: Stina Stjernkvist / TT

Läkemedlen som gavs till Macchiarinis sjuka strup-patienter utsatte dem för okända hälsorisker, enligt dagens utredning.

Publicerad

Karolinska sjukhuset får i dag svidande kritik för sin hantering av patienterna under Macchiarini-skandalen.

Och det var inte bara de kirurgiska operationerna med konstgjorda luftstrupar som var experimentella när tre patienterna med allvarliga åkommor i luftstruparna vårdades på sjukhuset 2011 och 2012. Två av dem avled och en tredje patient vårdas i USA.

Även läkemedelskonceptet som användes - kallat regenerative boosting therapy - var ”i högsta grad experimentellt".

Det slår medicinprofessorn Kjell Asplund fast i sin utredning om Karolinska universitetssjukhuset i dag.

Tre olika substanser användes för att gynna nybildning av benmärgsceller och stamceller som de syntetiska struparna var beklädda med.

Det fanns godkännande för två av tillväxtpreparaten för användning på människor. Men de gavs under två veckor efter transplantationerna i långt större doser än normalt - samtidigt som kunskap om biverkningar och risker av förfarandet saknades.

En av substanserna, vet man dock, kan orsaka proppar i blodet - och doseringen kan ha bidragit till de proppbildningar som patienterna drabbades av, enligt Kjell Asplund.

Det tredje preparatet var inte godkänt för människor. Det saknades kunskap om negativa effekter, som att det kunde innehålla virus.

”Därigenom utsattes patienterna för okänd risk”, skriver Asplund i utredningen.

För en av patienterna, en nu 26-årig turkisk kvinna, som i dag vårdas på sjukhus i USA saknas läkemedelsprotokollet i journalerna. Men Paolo Macchiarini har själv lämnat in ett behandlingsschema till utredningen som visar att hon fick snarlik behandling som de två första patienterna.

– Man drog inga lärdomar av misslyckandet med de två första patienterna, utan opererade en tredje patient, säger Kjell Asplund.

Enligt utredningen bröt sjukhuset och de högst ansvariga där, verksamhetscheferna, mot regelverket för användning av läkemedel i anslutning till operationerna.

Fotnot: Utredningen har letts av Kjell Asplund som haft en rad experter till förfogande. Dessa är Nils Blom, tidigare chefsjurist på Folkhälsomyndigheter, Katarina Johansson, ordförande i patientnätverket mot cancer och Jesper Persson, överläkare och tidigare chefläkare vid Skånes universitetssjukhus.