Digitalisering

”Striden om frekvenser kan ge staten miljarder”

Datatrafiken i mobilnäten har exploderat. Operatörernas behov av ytterligare plats i etern är mycket stort. Nu slåss bolagen om ytterligare frekvenser genom en auktion hos PTS. Efter andra dagen och åtta budrundor har summan av alla gällande högsta bud hamnat på nära 1,5 miljarder kronor.

Publicerad

Den mobila datatrafiken i näten var i stort sätt obefintlig före 2007. Bara på några år har näten fyllts och användarnas intresse för tjänsten gör att operatörerna nu vill få mer utrymme. Från början av 2008 till 2010 har datamängden i näten femfaldigats och ingenting tyder på att den positiva trenden kommer att minska.

Med det i bakhuvudet är det inte så konstigt att alla operatörer nu är redo att fajtas kring de nya frekvenserna. Post- och telestyrelsen, PTS, är den verksamhet som ska auktionera ut frekvenserna. Själva auktionen förväntas pågå under flera dagar. Det talas om allt ifrån två till tio dagar.

Det är sex tillstånd som ska auktioneras ut. Utrymmet finns ledigt sedan när Sverige gick över från analoga till digitala tv-sändningar i marknätet. En operatör kan ropa in högst två av dem och tillstånden gäller i 25 år.

Det finns inga krav kring vad bolagen ska använda utrymmet till, men de flesta av bolagen som är intresserade av de här frekvenserna planerar att använda dem för tekniken lte.

Det som ibland också brukar kallas för 4G. Frekvenserna är också mycket attraktiva eftersom de går att bygga nät som täcker mycket stora ytor.

Eftersom intresset är stort från aktörerna att få köpa de här frekvenserna hoppas staten på att tjäna in storkovan på auktionen.  I Tyskland har man haft en liknande auktion och då fick staten in 40 miljarder kronor.

I Sverige väntas alla de större operatörerna konkurrera om frekvenserna Tele2, Telia Sonera, Telenor, operatören 3 och Net 1.

Följ auktionen på PTS hemsida