Innovation

Strålning från ESS får godkänt

European Spallation Source (ESS) Foto: European Spallation Source (ESS) / TT
European Spallation Source (ESS) Foto: European Spallation Source (ESS) / TT

Strålsäkerhetsmyndigheten godkänner att forskningsanläggningen ESS i Lund får bedriva verksamhet med joniserande strålning.

Publicerad

Myndigheten har i dag beslutat att forskningsanläggningen får tillstånd att börja byggas.

Tillståndet är det första av flera steg i myndighetens prövning. Ytterligare tillstånd kommer att krävas innan anläggningen tas i drift.

European Spallation Source (ESS) ska preliminärt börja byggas i höst. Ett tillstånd är nödvändigt eftersom radioaktivitet kommer att uppstå på flera ställen i anläggningen: I den nästan 600 meter långa acceleratortunneln när målmaterialet av volfram bombarderas med protoner och när provet som ska undersökas träffas av neutroner.

Omgivningen kommer att skyddas från strålningen av betongväggarna runt den nedgrävda tunneln och av den omgivande jorden.

ESS kommer också att ge ifrån sig ett radioaktivt avfall som måste förvaras säkert i minst hundra år, främst i form av utbytta delar från anläggningen.

Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att ESS har förutsättningar att uppfylla de krav som ställs, förutom inom de områden som rör det radioaktiva avfallet. Myndigheten vill se färdiga avtal på var det radioaktiva avfallet ska tas hand innan tillstånd till provdrift ges. Myndigheten vill också att ESS preciserar hur mycket radioaktivt avfall som kommer att skapas.