Startup

Startup-profilen: ”Framtidens innovationsbolag är i riskzonen”

I sin roll som vd för Linköping Science Park och ledamot i Nationella innovationsrådet har Lena Miranda en unik inblick i den svenska startupbranschen. Foto: Crelle Photography
I sin roll som vd för Linköping Science Park och ledamot i Nationella innovationsrådet har Lena Miranda en unik inblick i den svenska startupbranschen. Foto: Crelle Photography
”Linköping är Sverige-it-vagga. I regionen är vi särskilt starka på bildanalys, maskininlärning och ai”, säger Lena Miranda, vd på Linköping Science Park. Foto: Crelle Photography
”Linköping är Sverige-it-vagga. I regionen är vi särskilt starka på bildanalys, maskininlärning och ai”, säger Lena Miranda, vd på Linköping Science Park. Foto: Crelle Photography

För att rädda framtidens 33-listanbolag, som ännu är i ett tidigt skede, krävs riktade åtgärder, säger Lena Miranda, vd på Linköping Science Park.

Publicerad

Som vd för Linköping Science Park i Mjärdevi befinner sig Lena Miranda i kokpunkten för den svenska startupscenen.

Genom åren har Linköping-Norrköping och vetenskapsparken i Mjärdevi varit framgångsrika med att fostra innovativa tech-bolag.

Flera av dessa dessutom har hamnat på Ny Tekniks 33-listan, exempelvis Amra,  Synthetic MR och C3 Technologies, uppköpt av Apple 2011. På årets 33-listan representeras Linköping av tre bolag: Agriopt, Invisense och Swegan.

”Tufft för många startup-bolag just nu”

Under 2020 har dock mycket förändrats på kort för startup-bolagen.

De senaste månaderna har Lena Miranda, som även är styrelseordförande för branschorganisationen Swedish Incubators & Science Parks, SISP, ägnat mycket tid åt att tala med unga svenska teknikbolag om den rådande situationen, under pågående covid-19-pandemi.

– Läget är ansträngt, såklart. Många branscher har drabbats hårt när exportaffärer har dött över en natt. Samtidigt finns det stora möjligheter för unga bolag som är snabba på att ställa om, och som kan hitta nya affärsmöjligheter i och med att digitaliseringen tagit stora steg framåt på mycket kort tid, säger Lena Miranda.

Ökat intresse från utländska investerare

En omedelbar följd av corona är att viktiga fysiska nätverksytor för kundmöten, som konferenser och mässor, har uteblivit.

Det är en rejäl huvudvärk för expansionshungriga startupbolag. Samtidigt, menar Lena Miranda, gör den snabba digitala omställningen att storbolagen som uppstartsbolagen vill nå ut till har blivit tillgängliga på ett helt annat sätt.

– Digitala kundmöten ökar ofta möjligheten att träffa mer verksamhetsnära personer, vilket är väldigt viktigt för många startup-bolag. Jag får också höra att många startuper tycker att det faktiskt går snabbare att komma i kontakt med storbolag, och att det är något enklare att nå fram till personer i högre positioner när kommunikationen blivit digital.

Många bolag jag talar med nämner att det har blivit svårare att få in nytt kapital. Delar du den bilden?

– Ja, den utmaningen kvarstår och har intensifierats för många bolag. Det skapar en osäkerhet för entreprenörerna. Under en kris ser man också vilka investerare som är långsiktiga, och vilka som snabbt kliver tillbaka. En intressant trend just nu är att intresset för svenska bolag från utländska aktörer faktiskt har blivit större. Det är relativt billigt för utländska riskkapitalister att shoppa i Sverige just nu, säger Lena Miranda.

Framtidens innovationsbolag i riskzon

Särskilt utsatta är teknikbolagen som precis har knoppats av från universitetsvärlden. Vägen till kommersiell framgång är ofta lång för färska bolag inom exempelvis materialvetenskap och medicinteknik.

Många av dessa bolag har dessutom svårt att attrahera kapital i ett tidigt skede, vilket har förvärrats under coronakrisen.

Samtidigt sitter dessa bolag på en spjutspetskompetens som gör att de har en stor potential på världsmarknaden. Nu behövs riktade åtgärder för att rädda framtidens innovationsbolag, menar Lena Miranda.

Riktade åtgärder behövs omgående

Många av dessa bolag sitter nämligen på stora kunskapstillgångar, som patent, vilka kan vara viktiga för svensk innovation i framtiden, lyfter hon fram.

Det gör att företagens överlevnad måste säkerställas, även om bolagen i fråga inte skapar så många jobb eller generar stora skatteintäkter i dag.

Samtidigt har dessa kunskapstunga startuper svårt att dra nytta av stödpaketen som finns i dag, eftersom man saknar intäkter eller inte kan korttidspermittera personal, till exempel.

Vad kan göras för den här typen av bolag?

– Exempelvis skulle regeringen kunna skapa förutsättningar att förlänga eller utöka verksamhet inom affärsutveckling och affärsstöd som bedrivs inom ramen för science parks och inkubatorer. Det är effektivt under kristider, säger Lena Miranda.

Linköping Science Park

Linköping Science Park grundades 1984, och är en av Sveriges äldsta forsknings- och vetenskapsparker.

I dag finns över 400 bolag med 7 000 anställda i området Mjärdevi, som ligger i västra Linköping. Den välkända inkubatorn Lead är en av verksamheterna som ryms inom Linköping Science Park.

Bland 33-bolagen genom tiderna utmärker sig Linköpingsbolag som Amra, Synthetic MR och C3 Technologies, som köptes av Apple 2011.

 På årets upplaga av 33-listan finns tre Linköpingsbolag: Agriopt, Invisense och Swegan. Alla dessa bolag har koppling till inkubatorn Lead.