Innovation

Stamcells-mästarna köps upp av franskt genföretag

De blev först i världen med att massproducera stamceller. Nu köps Göteborgsföretaget Cellartis av ett franskt genteknikföretag. Samtidigt satsas 100 miljoner kronor på att utveckla verksamheten.

Publicerad

<p> Hjärtmuskelceller som ligger och slår i små plastflaskor. Det är en av många stamcellsprodukter som säljs av det svenska stamcellsbolaget Cellartis. </p> <p>Allt sedan starten för tio år sedan har företaget utvecklat livskraftiga så kallade embryonala stamceller, som i sin tur kan styras till att bli den typ av celler som läkemedelsindustrin behöver. Dit hör hjärtmuskelceller och leverceller, som används för att testa nya läkemedel.</p> <p>Nu har företaget köpts upp av det franska genteknikföretaget Cellectis för 310 miljoner kronor. Enligt Johan Hyllner, vd för Cellartis, kommer verksamheten att bli kvar i Sverige.</p> <p>- Ja. Våra nya ägare kommer att satsa 100 miljoner kronor på att förstärka verksamheten i Göteborg och i Skottland, säger Johan Hyllner, vd vid Cellartis.</p> <p>I Skottland utvecklas de industriella bioprocesser som behövs för att massproducera stamcellerna i Göteborg. Här tillverkas flera miljarder stamceller om dagen.</p> <p>Massproduktion är en förutsättning för att utveckla framtida behandlingar med stamceller. Området som också kallas regenerativ medicin, är en relativt ny satsning för Cellartis. </p> <p>Tillsammans med det skandinaviska läkemedelsföretaget Novo Nordisk arbetar forskarna med att utveckla metoder för att massproducera insulinproducerande betaceller. Tanken är att de ska kunna transplaneras in i patienten och bota diabetes. Tillsammans med japanska Mitsubishi Tanabe Pharma försöker de få fram dopaminproducerande celler för att behandla personer som drabbats av Parkinsons sjukdom.</p> <p>- De nya resurserna ger oss möjlighet att satsa på nya stamcellsbaserade terapiprojekt som kan bota sjukdomar som i dag inte har någon bot, säger Johan Hyllner.</p> <p>Cellartis är i dag världsledande på att tillverka embryonala stamceller och arbetar även med den nya heta genförändrade stamcellstypen som kallas ips (inducerande pluripotenta stamceller). </p> <p>Det är också dem som den franska köparen Cellectis har specialiserat sig på. </p> <p>Ips-celler används i dag av forskare över hela världen för att studera vad som går fel vid svåra sjukdomar som Huntingtons sjukdom och alzheimer. Genom att jämföra utvecklingen hos celler från sjuka med celler från friska hoppas forskarna hitta nyckeln till sjukdomen.</p>

Cellartis

Verksamhet: Produkter och tekniker för läkemedelsutveckling och regenerativ medicin som baseras på stamceller. Företaget finns dels i Göteborg, dels i skotska Dundee.
Grundat: 2001.
Antal anställda: 62 varav 37 forskare.
Omsättning 2010: 34 miljoner kronor.

Cellectics
Verksamhet: Gentekniska tilllämpningar inom bioteknik, jordbruk samt för utveckling av behandlingar för olika sjukdomar.
Grundat: 1999.
Antal anställda: 140 varav 55 forskare.
Omsättning 2010: 153 miljoner kronor.