Digitalisering

SOS Alarm vill använda GPS-lokalisering – men lagen säger nej

SOS Alarm har möjlighet att skicka sms till mobilabonemang som är registrerade på adresser i ett område där en olycka inträffat. Detta skedde i samband med branden på konsthögskolan i Stockholm i veckan. Foto: Peter Ottsjö
SOS Alarm har möjlighet att skicka sms till mobilabonemang som är registrerade på adresser i ett område där en olycka inträffat. Detta skedde i samband med branden på konsthögskolan i Stockholm i veckan. Foto: Peter Ottsjö

Teknik för automatisk positionsbestämning kan hjälpa SOS Alarm att hitta folk i nöd snabbare – men den är inte tillåten i Sverige. Nu efterlyser man en lagändring.

Publicerad

Den 1 juli i år trädde en till synes liten men viktig lagändring i kraft. Lagändringen gör det möjligt för SOS Alarm att skicka ut ett så kallad Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) via sms till personer som befinner sig nära ett krisområde.

Att VMA kan skickas som ett sms är ingen nyhet i sig. Det har SOS Alarm kunnat göra sedan en tid tillbaka, och bland annat använt vid den stora skogsbranden i Västmanland 2014 och vid branden i Konsthögskolans lokaler i centrala Stockholm i höstas. I Stockholm dök nödmeddelandet upp på totalt 101 000 telefoner.

Men tjänsten har hittills varit begränsad. Nödmeddelandena har enbart gått att skicka till mobiltelefoner med abonnemang registrerade i området där olyckan har skett.

I och med lagändringen i början av juli kan man numera rita ut ett område på en karta, och sedan kan SOS Alarm skicka ut ett nöd-sms till alla som befinner sig inom just detta geografiska område.

Vilka mobiltelefoner som finns nära olycksplatsen – och vilka telefonnummer som de har – fastställs genom att man hämtar in information om vilka mobiler som är uppkopplade mot de celler, alltså täckningsområden, som basstationerna i området har.

Informationen hämtas från en dedikerad server som placeras ute hos de svenska mobiloperatörerna. Det rör sig inte om någon positionsbestämning av telefonerna – utan servern loggar enbart vilken cell som en mobiltelefon senast var påslagen i.

VMA via SMS är framför allt tänkt som ett komplement till andra informationskanaler som exempelvis krisinformation.se och Sveriges Radio. Men det är också ett effektivt sätt att nå personer som bor på platser där det inte finns utomhuslarm i form av tutor.

– Med lagändringen blir den här tjänsten betydligt mer finmaskig än tidigare. Den absolut största fördelen för medborgarna är att vi kan nå ut med korrekt information i ett specifikt område på kort tid, berättar Mikael Sjögren, chefsarkitekt hos SOS Alarm.

Tekniken som finns i smarta mobiler skulle också kunna hjälpa SOS Alarm att hitta nödställda snabbare. SOS Alarm får sedan tidigare information från mobiloperatörerna om ungefär var de som ringer befinner sig.

Men den informationen som hämtas på basstationens celler har ingen större precision - det rör sig om en ring med en radio på upp till 30 kilometer där den nödställda finns.

Redan i dag finns lösningar för att kunna skicka mer precisa koordinater från mobiler till larmcentraler. En av dessa tekniker är Advanced Mobile Location, AML.

Den innebär att ett sms med mobiltelefonens position automatiskt skickas till larmcentralen när en person ringer räddningstjänsten. Tjänsten använder GNSS, det vill säga GPS, eller wifi för att kunna ringa in var användaren befinner sig med en precision på 5-20 meter.

Google har byggt in AML-tekniken i sitt mobila operativsystem Android, och funktionen är i dag aktiverad i bland annat Storbritannien, Estland, Litauen.

Även SOS Alarm har gjort framgångsrika tester av tekniken, men Datainspektionen och Post- och telestyrelsen har hittills sagt nej till att använda den i Sverige.

Nu efterlyser SOS Alarm en lagändring.

– Funktionen skulle vara guld värd för våra operatörer eftersom det går mycket tid åt att fastställa var den nödställda finns. Och i det här sammanhanget innebär varje sparad minut att chanserna för att rädda liv ökar.

Fakta: Det här är ett VMA

VMA används vid olyckor och allvarliga händelser samt för att varna för och informera om störningar i samhällsviktiga funktioner och i samband med extraordinära händelser.

Varningen innehåller information om vad som hänt eller kan hända, vad hotet består av, hur människor ska skydda sig och vad allmänheten kan göra för att underlätta räddningsarbetet.

Från och med 1 juli får mobiler som befinner sig inom ett område där VMA utlösts detta skickat via sms. Samtliga fyra mobiloperatörer med eget nät, det vill säga Telia, Telenor, Tele2 och Tre) är dock inte klara till den 1 juli. Först under hösten, tidigast under oktober, kommer samtliga att vara klara.

Post- och Telestyrelsen (PTS) och Datainspektionen utreder just nu om Advanced Mobile Location-tekniken för positionering i Sverige strider mot lagen om elektronisk kommunikation (LEK).