Innovation

Småaktig katalys

Scott Anderson och hans doktorand Bill Kaden tillverkar och studerar pyttesmå katalysatorkorn. Foto: William Kunkel, University of Utah
Scott Anderson och hans doktorand Bill Kaden tillverkar och studerar pyttesmå katalysatorkorn. Foto: William Kunkel, University of Utah

Nu är det bevisat att storleken har betydelse. De minsta är bäst, och nio av tio är onödigt stora. Därmed kan man göra mycket billigare och bättre katalysatorer.

Publicerad

Forskningsresultatet, som publiceras i kommande nummer av Science, kan ge betydligt bättre och billigare katalysatorer. Där berättar den amerikanske kemiprofessorn Scott Anderson att små palladiumpartiklar är mycket effektivare än större. De bästa katalysatorkornen innehåller bara tio atomer.

- Katalysatorer består ofta av ädla metallpartiklar av guld, platina och palladium, säger Scott Anderson.

- Men bara de minsta är aktiva. Nittio procent av partiklarna gör ingen nytta.

Scott Andersons forskning syftar till att göra katalysatorer med endast partiklar av rätt storlek. Det skulle minska kostnaderna till en tiondel eller mindre, hävdar han.

Kemisterna vid University of Utah försöker också tillverka katalysatorer av andra, billigare metaller som koppar nickel och zink. Hemligheten ligger i att stämma av metallernas elektroniska, och därmed kemiska, egenskaper genom att minska storleken till dess de blir katalytiska.

Katalysatorer används inom en rad olika industriella processer, alltifrån tillverkning av livsmedel och läkemedel via gödsel till bränslen och polymerer. Och inte minst till rening av förbränningsgaser.

Scott Anderson visar att katalysatorkornen har dålig verkan långt ned I storleksordning. Först när de krymper under tio nanometer, och består av circa tio tusen atomer, börjar något hända. Och när bara ett hundratal atomer återstår blir det fart på elektronerna och kornen blir riktigt aktiva.