Övriga nyheter

Små utsläpp kan orsaka stor skada

Ida-Maja Hassellöv kartlägger effekterna av långvariga oljeutsläpp. Foto: Martin Hassellöv
Ida-Maja Hassellöv kartlägger effekterna av långvariga oljeutsläpp. Foto: Martin Hassellöv

Mindre oljeutsläpp är inte så harmlösa som man trott. Den marina miljön bryter visserligen ner oljan, men processen har ett högt pris som kan få allvarliga konsekvenser.

Publicerad

Parallellt med Vraka pågår ett forskningsprojekt vid Chalmers där man studerar hur mindre oljeutsläpp påverkar djur och bakterier i bottensedimentet.

Länge trodde man att små utsläpp tas om hand av naturen och därmed är ofarliga för havsmiljön.

I dag vet man att den hypotesen bara delvis är sann.

Flera forskningsstudier som genomförts på effekter av giftiga bottenfärger visar att den marina miljön visserligen kan klara av att oskadliggöra begränsade giftmängder. Men under processen dör de känsligaste arterna, och om förorening pågår under en längre tid förändras bakteriefloran och djurlivet permanent.

Docent Ida-Maja Hassellöv och hennes forskarlag ska nu ta reda på vilka effekterna blir vid långvariga oljeutsläpp.

– Bottensedimentet har en nyckelfunktion i det kustnära kretsloppet och återför näringsämnen till det överliggande vattnet. Minskat antal arter kan göra ekosystemet känsligare för andra stressfaktorer, som exempelvis en temperaturhöjning till följd av klimatförändringar, säger Ida-Maja Hassellöv.

Under våren ska forskarna ta prover i bottensediment runt läckande fartygsvrak eller vid landbaserade källor där man vet att det förekommit mindre utsläpp under en längre tid.

Proverna ska sedan analyseras och jämföras med prover tagna från sediment som inte utsatts för frekventa oljeutsläpp.

– Vi vet att så små mängder som 15 ppm, den tillåtna oljemängden i länsvatten, orsakar skador på den marina miljön. Resultaten från den här studien ska vara klara samtidigt som Vraka-projektet den 31 oktober, säger Ida-Maja Hassellöv.