Populärteknik

Skjuter rymdskrot med laser från ISS

Illustration från Nasa som illustrerar problemet med rymdskrot i nära omloppsbana kring jorden. Foto: Nasa
Illustration från Nasa som illustrerar problemet med rymdskrot i nära omloppsbana kring jorden. Foto: Nasa
Rikens Euso-teleskop togs fram för att studera uv-ljus, men kan även upptäck snabba skrotpartiklar i rymden. Foto: Riken
Rikens Euso-teleskop togs fram för att studera uv-ljus, men kan även upptäck snabba skrotpartiklar i rymden. Foto: Riken

Med teleskop och laser placerade på rymdstationen ISS ska det bli möjligt att skjuta ner farligt rymdskrot som cirklar runt jorden.

Publicerad

Ännu en metod att rensa undan det farliga rymdskrotet som cirkulerar runt jorden presenteras av den japanska forskningsorganisationen Riken.

Forskarna väljer att placera ett utrustningen på den internationella rymdstationen ISS, för att därifrån tillintetgöra även mycket små fragment som far fram i rymden med hastigheten 28000 km/h.

Uppskattningsvis finns en halv miljon fragment från misslyckade uppskjutningar i omlopp runt jorden. 17000 av dem är större än en kaffekopp. Men även mycket små fragment kan ge svåra skador om de kolliderar med exempelvis rymdstationen eller annan utrustning som skickas ut i rymden.

Enligt beräkningar väger det cirkulerande skrotet omkring 3000 ton. Skrotfragment som är mindre än 10 cm är i stort sett omöjliga att upptäcka från jorden.

I ett första steg planerar forskarna en provutrustning bestående av en liten version av Rikens Euso-teleskop, som ursprungligen utvecklats för att studera uv-ljus som alstras av kosmiska fenomen. Forskarna noterade att samma teleskop även kan se ultrasnabba skrotpartiklar som far fram i rymden.

Till detta kopplas en högeffektlaser, Can, som ursprungligen utvecklats för partikelacceleratorer och som kan generera snabba laserpulser.

Med en 20-centimetersversion av teleskopet och en laser med 100 fibrer placerad på ISS vill man studera om tekniken är användbar. Tanken är att teleskopet ska upptäckta skrotfragmenten, och laserstrålen ska bromsa deras hastighet så att de går in i bana mot jorden och brinner upp vid inträdet i atmosfären.

Faller försöken väl ut planeras för ett tremeters teleskop och en laser med 10000 fibrer. Den kombinationen gör det möjligt att upptäcka och skjuta ner rymdskrot på upp till 100 km avstånd från rymdstationen.


Följ Ny Teknik på Facebook!


Prenumerera på Ny Tekniks kostnadsfria nyhetsbrev – direkt till din mejl!