Innovation

Skandalkirurgen slår tillbaka med JO-anmälan

Paolo Macchiarini, år 2012. Foto: New Press Photo / Splash News
Paolo Macchiarini, år 2012. Foto: New Press Photo / Splash News

Kirurgen Paolo Macchiarini slår nu tillbaka och JO-anmäler Centrala etikprövningsnämnden (CEPN). Detta efter att nämnden kritiserat två av Macchiarinis vetenskapliga artiklar, skriver Dagens Nyheter.

Publicerad

I sin anmälan till justitieombudsmannen (JO) skriver Macchiarini bland annat att han anser sig ha blivit felaktigt behandlad då han inte fick chansen att försvara sig innan anklagelserna blev offentliga. Han kritiserar även nämnden för att den inte kopplat in internationella, oberoende experter i utredningen, ”för att försäkra sig om en fullständig och rättvis behandling”.

De båda artiklarna handlade om forskning på matstrupar och luftstrupar och publicerades i Nature Communications respektive Biomaterials. CEPN ansåg att Macchiarini, i båda artiklarna, gjort sig skyldig till oredlighet i forskning, det vill säga forskningsfusk.

Först efter jul väntas CEPN ta ställning till den artikel som publicerades i tidskriften The Lancet där de kontroversiella luftstrupsförsöken på Karolinska universitetssjukhuset berörs.

Läs allt om KI-skandalen här!