Digitalisering

SIS ogiltigförklarar

röstningen om Office-formatet

Lars Flink, vd på SIS
Lars Flink, vd på SIS

Röstningen om att göra Microsofts dokumentformat OOXML till en internationell standard ogiltigförklaras av standardinstitutet SIS. Om röstningen ska göras om är ännu inte bestämt.

Publicerad

När SIS i måndags röstade för att Microsofts dokumentformat Office Open XML skulle göras till en global ISO-standard var det en av deltagarna som avgav fler än en röst.
Därför har SIS styrelse nu ogiltigförklarat omröstningen.
Hur uppdagades det att en person avgett fler än en röst?
- Vi har fått en hel del information under de här dagarna och den pekar på att någon deltagit i omröstningen med mer än en röst, säger Lars Flink som är SIS vd.
- Vi känner oss komfortabla med att det stämmer och då det inte följer SIS regler har styrelsen beslutat att ogiltigförklara omröstningen,
- Har ni varit i kontakt med den här personen?
- Ja, men vi har bestämt att inte peka ut någon individ eller företag, säger Lars Flink, som inte heller vill berätta om personen röstade ja eller nej.
- Har personen erkänt?
- Jag vill inte gå in på om han erkänner. Det här är ingen juridisk process. Det handlar om att vi har interna regler som ska följas, säger Lars Flink.
Omröstningen gjordes via handuppräckning. Men att personen i fråga sträckt upp två händer tillbakavisas.
- Så gick det inte till, säger Lars Flink.
- Borde det inte direkt ha märkts om det lämnades fler röster än antalet röstberättigade?
- Så behöver det inte ha gått till, säger Lars Flink.
På söndag 2 september ska ISO avgöra framtiden för OOXML via en omröstning, där medlemsländerna skickar in sina röster elektroniskt.
- Kan SIS genomföra en ny omröstning innan dess?
- Det bestämmer den arbetsgrupp som hanterat ärendet, säger Lars Flink.
Ny Teknik har varit i kontakt med en av de ursprungliga deltagarna i arbetsgruppen. Han har inte fått någon kallelse till något nytt möte och bedömer möjligheten att ett sådant möte ska hinnas med som mycket liten.