Säkerhet

Säpo ser ökning av försök till valpåverkan

Foto: TT
Foto: TT

Kapade och falska konton, diskussioner om valfusk i sociala medier. Säkerhetspolisen ser en ökning av antalet aktiviteter som syftar till att påverka förtroendet för valet nästa vecka.

Publicerad

Målet för de ökade angreppen kan vara politiska organisationer eller myndigheter som är viktiga för valet. Trots ökningen ligger aktiviteterna inom ramen för Säpos förväntningar.

– Förväntningarna bygger på hotbilden vi tagit fram, där vi har samlat in mycket internationella erfarenheter, från amerikanska valet, men också från val i Europa under de senaste två åren. Det har vi översatt till ett svenskt sammanhang för att se vilka åtgärder vi måste vidta, säger Linda Escar, biträdande enhetschef hos Säkerhetspolisen.

Höja medvetandet

En viktig åtgärd är att höja medvetandet om påverkansattacker, dels hos myndigheter och politiska organisationer, men också hos gemene man.

– Det är viktigt att ha förståelse för vad påverkansoperationer innebär och vad effekten kan bli. Och det är väldigt viktigt att vara källkritisk.

Säkerhetspolisen har tidigare identifierat Ryssland som exempel på en främmande makt som vill skapa splittring och få Sverige att framstå i dålig dager, till exempel i vinkade artiklar. Vem som ligger bakom de ökande attackerna nu kan man inte svara på.

– Det är ett underrättelsearbete som pågår och ett pussel som tar lite tid att lägga. Helhetsbilden över vem som ligger bakom vilka aktiviteter kommer vi att ha först efter valet.

Tillförlitligt resultat

Linda Escar poängterar att Sverige trots den ökande aktiviteten kommer att ha ett tillförlitligt valresultat. Hennes råd är att vara källkritisk, men inte låta sig skrämmas upp i onödan.

– Vi ser en ökning av aktiviteter där påverkansoperationer kan vara en del. Men vi ser ingen omfattande påverkanskampanj som lanserats mot Sverige.

– Man ska vara medveten, men allting avvikande man ser handlar inte om påverkansoperationer och allt är inte riktat mot valet.