Säkerhet

Säpo manar till vaksamhet: ”Hotbilden består”

Det försämrade omvärldsläget kommer att påverka Sveriges och Europas säkerhet i flera år framåt, varnar Säpo. Arkivbild. Foto: Janerik Henriksson/TT
Det försämrade omvärldsläget kommer att påverka Sveriges och Europas säkerhet i flera år framåt, varnar Säpo. Arkivbild. Foto: Janerik Henriksson/TT

Rysslands krig mot Ukraina har allvarligt försämrat omvärldsläget och Säkerhetspolisen (Säpo) manar nu till ökad vaksamhet för att förhindra att svenska hemligheter lämnar Sverige.

Publicerad

Säkerhetspolisen meddelade på onsdagen att arbetet för att minska främmande makts handlingsutrymme i Sverige intensifieras.

– Det handlar om att fokusera vårt arbete och då naturligtvis riktat i förhållande till den säkerhetspolitiska utvecklingen i Europa och vad det får för konsekvenser för Sveriges räkning och Sveriges säkerhet, säger Anna Sjöberg som är operativ chef på Säpo.

Säpo jobbar nu för att minska handlingsutrymmet för främmande makt gentemot Sverige.

– Vi vill göra det så svårt som möjligt och så tidigt som möjligt förhindra att svenska hemligheter lämnar Sverige. Att främmande makt kommer över sådant som vi bedömer är skyddsvärt. Sedan kan jag av förklarliga skäl inte gå in på specifika metoder, säger Anna Sjöberg.

Nya sårbarheter

Skyddsvärd information är sådan som berör verksamheter som är nödvändiga för att Sverige ska kunna fungera. Anna Sjöberg säger att det också handlar om att skydda demokratin och åsikts- och yttrandefrihet som kanske många gånger tas för given.

– Det är särskilt viktigt nu när Sverige verkligen satsat på och bygger ett totalförsvar att vi verkligen identifierar det som är skyddsvärd information och Sveriges hemligheter och säkerställer att de inte lämnar Sverige, säger hon.

Med ett totalförsvar som involverar fler som har tillgång till känslig information kan Säpos arbete att skydda landets hemligheter försvåras, enligt Anna Sjöberg.

– Absolut. Det är digitalisering, outsourcing och andra delar som vi pekar på som utgör nya sårbarheter och här behöver man tänka till. Vi bygger upp något som är viktigt och det behöver vara robust och det behöver finnas en motståndskraft i Sverige. För vi vet att främmande makt, däribland Ryssland, bedriver säkerhetshotande verksamhet mot Sveriges skyddsvärden.

Ökad vaksamhet

Säpo har tidigare pekat ut Ryssland, Kina och Iran som länder som utgör ett hot mot Sverige. Länderna använder enligt Säpo allt från påverkansoperationer och cyberangrepp till värvande av agenter för att nå sina strategiska intressen.

– Den hotbilden består. Det här tillspetsade läget gör förstås att vi fokuserar mer på de ryska aktiviteterna, säger Anna Sjöberg.

När det gäller försöken från främmande makt att värva agenter arbetar Säpo dels med att identifiera de aktörer som försöker etablera kontakter med viktig, kritisk infrastruktur i Sverige men också med att hitta potentiella offer.

– Det är en del av vår metod att försöka identifiera aktörer, verksamheter och individer i Sverige som sitter på information som vi misstänker är av intresse för främmande makt att plocka upp, säger Anna Sjöberg.

Men hon uppmanar också till en ökad allmän vaksamhet.

– Det handlar jättemycket om att man måste vara vaksam om man har tillgång till kritisk information. Där skulle jag önska att om man känner sig osäker på olika kontaktförsök att man hör av sig till Säkerhetspolisen. Då kan vi vara en hjälp med att bedöma och stötta med skyddsåtgärder, säger Anna Sjöberg.