Miljö

Så ska Gotland klara vattenbristen – avsaltar 7500 kubikmeter dricksvatten

Efter förra sommarens svåra vattenbrist inviger Region Gotland ett nytt bräckvattenverk. Genom att omvandla havsvatten till kommunalt dricksvatten ska vattensystemet på ön nu bli mer robust.

Publicerad

Det nya bräckvattenverket i Kvarnåkershamn på södra Gotland är nu på plats. Det blir norra Europas största, enligt regionen, och öns andra avsaltningsverk.

– Vi har vattenbrist på Gotland och förra sommaren var det ju kris. De grundvattentäkter vi har var på väg att ta slut, så behovet av en ny täkt var stort. Vi har ingen reservvattentäkt heller, och tidigare bara ett litet avsaltningsverk. Utifrån de här förutsättningarna togs det politiska beslutet att bygga ett nytt bräckvattenverk, berättar Tommy Grönström, projektledare på Region Gotland, om bakgrunden.

Havsvattnet hämtas in med hjälp av en intagssil på cirka 12 meters djup och en 1 500 meter lång intagsledning. Där intagsledningen tar slut tar en råvattenpumpstation över, som pumpar havsvattnet in till verket de sista 500 metrarna.

En rejektledning, det vill säga en returledning, för tillbaka det havsvatten som inte blir dricksvatten.

– Om vi tar in 100 liter havsvatten får vi 50 liter färdigt dricksvatten. Hälften förs alltså tillbaka till havet, berättar Tommy Grönström.

7500 kubikmeter dricksvatten per dygn

Det svåraste med projektet har varit att bygga intagsledningen, eftersom den har behövt schaktats ned under havsvattnet för att skyddas från strömmar. Arbete till havs har också bara fått ske under vissa perioder under året, och inte ens då har det varit säkert att arbetet kunde utföras, eftersom det har varit väldigt beroende av väder och vind.

– Den senaste hösten och vintern har varit väldigt blåsig, så vi har haft mycket väntedagar, säger Tommy Grönström.

Men nu har Gotlands vattensystem fått ytterligare ett ben att stå på. Med vattnet från Östersjön ska systemet bli mer robust.

Under lågsäsong beräknas drygt 60 000 personer bo på Gotland. Sommartid ökar antalet åtminstone fem gånger, till mellan 300 000 och 500 000 individer, vilket skapar påfrestningar på vattensystemet.

Med det nya verket säkras dricksvattenförsörjningen på södra Gotland och samtidigt avlastas försörjningen norrut mot Visby. Risken för att grundvattentäkterna överutnyttjas ska därmed minska.

Till en början ska verket leverera kommunalt dricksvatten till invånare endast på södra delarna av ön, men på sikt är tanken att även invånare ända uppe i Visby ska få tillgång till dricksvattnet.

Vattnet är en blandning av grundvatten och mineraliserat, avsaltat havsvatten från Östersjön. Maxproduktionen är 7 500 kubikmeter dricksvatten per dygn.

Mer om Gotlands nya vattenverk

Det nya avsaltningsverket i gotländska Kvarnåkershamn har en maxproduktion på 7 500 kubikmeter dricksvatten per dygn. Här blir havsvatten från Östersjön till kommunalt dricksvatten.

Verket, som enligt Region Gotland ska vara norra Europas största bräckvattenverk, beräknas börja leverera kommunalt dricksvatten till invånare i Silte, Kvarnåkershamn, Näs, Nisseviken, Sproge, Hablingbo och Eksta senare i juni. Övriga socknar kopplas sedan successivt på.

Verket säkrar dricksvattenförsörjningen på södra Gotland och avlastar samtidigt försörjningen norrut mot Visby. Risken för att grundvattentäkterna överutnyttjas ska därmed minska.