Innovation

Så kan bryggeriernas gamla spannmål bli till kolnanorör

Foto: SJB
Foto: SJB

Med några få kemiska steg förvandlas överblivet korn från öltillverkning till aktivt kol och kolnanorör. Enligt universitetet bakom processen kan den förädla mängder av spill från jordbruket.

Publicerad

Bara inom EU blir omkring 3,4 miljoner ton spannmål över från bryggeriernas produktion varje år. Nu har en forskare vid Queens University Belfast visat att ett enda kilo av resterna kan ge tillräckligt mycket aktivt kol för att täcka 100 fotbollsplaner. Och detta med en enkel metod.

– Med vårt nya, billiga tillvägagångssätt krävs det bara några få steg. Spannmålet torkas ut, sedan görs en kemisk- samt värmebehandling i två steg där vi använder fosforsyra följt av en tvätt med kaliumhydroxid. Båda är väldigt billiga kemiska lösningar. Det här ger oss aktivt kol och kolnanorör, som är efterfrågade material med ett högt värde, säger forskaren Ahmed Osman vid universitetets skola för kemi och kemiteknik.

Ska minska utsläppen

Ahmed Osman anser att metoden öppnar för en minskad import av kolprodukter då Storbritannien istället kan raffinera spill från den egna jordbrukssektorn. Det skulle minska utsläppen och samtidigt ge intäkter från en ny, höggradig produkt.

Kolet kan användas för allt från vattenfilter till uppvärmning. Men också för att framställa kolnanorör. Dessa har ett brett användningsområde, bland annat inom medicin- och läkemedelsbranschen. De gör det även möjligt att skapa material med helt nya egenskaper.

– Att med utgångspunkt från kornavfall syntetiskt framställa produkter med ett tillagt värde är ett utmärkt exempel på den cirkulära ekonomin genom att ta biprodukter från matrester och skapa en produkt med ett högt värde. Det här har en god inverkan på miljön och samhället genom ekonomiska och sociala möjligheter, säger han.

Studien har publicerats i the Journal of Chemical Technology and Biotechnology.