Digitalisering

Regeringen vill öka datalagring mot brott

Inrikesminister Mikael Damberg (S).
Foto: Janerik Henriksson/TT
Inrikesminister Mikael Damberg (S). Foto: Janerik Henriksson/TT

Den tekniska utvecklingen, appar och andra nyare sätt att kommunicera elektroniskt har gjort att reglerna för datalagring blivit omoderna, enligt regeringen. En utredare får uppdraget att uppdatera dem så att polisen kan få tillgång till mer uppgifter för att bekämpa brott.

Publicerad

Inrikesminister Mikael Damberg (S) redogör på en pressträff för den utredning som regeringen väntas ta beslut om på veckans regeringssammanträde.

– Det här är ett viktigt steg på vägen mot att ge brottsbekämpande myndigheter bättre möjligheter att använda teknisk bevisning för att komma åt kriminella gäng och därmed minska både skjutningar och sprängningar i Sverige.

Polisen har länge krävt regler för att företag som tillhandahåller appar och andra tjänster för elektronisk kommunikation, inte bara mobil- och bredbandsoperatörer, ska bli skyldiga att lagra uppgifter. Då kan polisen få större möjligheter att utreda och bekämpa brott.

Ska kunna kräva information som lagras i andra länder

Bakgrunden är att elektroniska bevis har blir allt mer avgörande i polisutredningar.

Regeringens uppdrag till utredaren är att se till så att polisen och andra brottsbekämpande myndigheters tillgång till uppgifter genom datalagring blir bättre. Förslaget till nya och utökade regler ska utformas så att inte också de snabbt blir föråldrade. Utredaren ska säkerställa att förslagen som läggs inte går ut över mänskliga rättigheter.

I uppdraget ingår även att föreslå hur svenska myndigheter om möjligt ska kunna kräva ut information som till exempel appföretag har lagrad i andra länder eller i en form som inte går att knyta till en specifik plats.

Men det kan bli ett svårt uppdrag, EU-domstolen har slagit ner på unionens direktiv om datalagring vilket en tid innebar att den lagliga grunden för att tvinga mobiloperatörer att lagra uppgifter var stoppad.

Förslag ska komma i feburari 2023

Utredaren får ett och ett halvt år på sig, till februari 2023, att leverera förslag.

Under pressträffen kommenterar Damberg även sommarens många skjutningar.

– Under den här sommaren 2021 har vi på nytt fått se exempel på att vissa människor inte känner några som helst gränser över sitt våld och visar en total hänsynslöshet, säger Mikael Damberg.

Han uttrycker sitt deltagande med de anhöriga och kollegor till den 33-årige polisen som sköts till döds i Göteborg tidigare under sommaren.

– Samhällets offensiv mot de kriminella nätverken måste och ska fortsätta med fler poliser, skärpta straff, fler verktyg till poliser i kampen mot gängkriminalitet. Vi ska aldrig vänja oss vid den här typen av våld.