Digitalisering

Regeringen utreder it-skandalen

Infrastrukturminister Tomas Eneroth. Foto: Emma-Sofia Olsson / SvD / TT
Infrastrukturminister Tomas Eneroth. Foto: Emma-Sofia Olsson / SvD / TT

Regeringen tillsätter en utredare som ska gå igenom hur it-skandalen på Transportstyrelsen kunde ske.

Publicerad Uppdaterad

– Jag är angelägen om att gå till botten med det här, säger den nye infrastrukturministern Tomas Eneroth (S).

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredare som ska genomlysa händelserna som ledde till skandalen på Transportstyrelsen. Myndigheten får också i uppdrag att kartlägga vilken information som har hanterats felaktigt och bedöma vad som behöver göras för att förhindra att något liknande sker igen.

Utredarens uppgift blir att undersöka hela upphandlingsprocessen på Transportstyrelsen, från idé till slutförande. Vem fattade de avgörande besluten och hur redovisades det till regeringen, och hur såg säkerhetskulturen ut på myndigheten.

Båda uppdragen ska genomföras snabbt och redovisas den 31 januari 2018.

Varför först nu?

– Jag tycker att det är viktigt att vi skyndsamt får reda på vad som skett, säger Eneroth.

Läs mer om it-skandalen här!

Frågan är då varför detta uppdrag kommer först nu, när informationen om skandalen på Transportstyrelsen fanns i regeringskansliet redan hösten 2015.

– För min del är det viktigt som nytt statsråd att direkt se till att jag får ett bra beslutsunderlag. Det har ju också varit min kritik mot den politiska processen, att man inte inväntar KU:s granskning eller den aviserade översyn av Transportstyrelsen, säger Eneroth.

TT: Men de här frågorna borde väl ha ställts redan 2015?

– Ja, och då blir en viktig uppgift för mig att få reda på hur informationen har sammanställts och vem har då underlåtit att ställa de frågorna, för jag vill ha reda på hur hela kedjan har varit ända tillbaka till hur myndigheten bestämde sig för att outsourca it och inleda en upphandling.

Läs mer:

TT: Hur ser du på att man vetat om detta länge i regeringskansliet och inte har agerat?

– Jag tror att det är viktigt att man både i KU:s utredning och inom regeringskansliet gör en ordentlig genomlysning av hur informationsstrukturen har varit och vem som vetat vad. Jag tar ansvar för mina ansvarsområden.

När Alliansregeringen på sin tid aviserade att man vill se en outsourcing av myndigheters it-verksamhet reagerade inte Socialdemokraterna nämnvärt.

– Oavsett hur ställningstagandena togs då så är det viktigt att man kommer ihåg att den dåvarande regeringen tryckte på myndigheter för att outsourca it-drift. Jag hoppas att KU kommer att granska också det, vilken press myndigheten hade på sig, säger Eneroth.

– Sen tror jag att samtliga partier kommer att dra erfarenheter och lärdom av att man ska vara otroligt försiktig med hur man outsourcar samhällskänsliga uppgifter. Det här måste vi ha i egen regi framöver, säger han.