Digitalisering

Rätt hjärta till rätt patient

Vem ska få det donerade hjärtat? Läkare i Lund vill öka överlevnaden efter transplantationer - med hjälp av matteprogram.

Publicerad

<p>Chansen att överleva en hjärttransplantation ökar ju bättre mottagaren matchar donatorn. I dag använder läkaren sin erfarenhet för att avgöra vilken patient på väntelistan som passar bäst när ett nytt hjärta blir tillgängligt för transplantation. Blodgrupp, ålder, vikt, längd och kön är några av parametrarna att ta hänsyn till. </p> <p>Nu tar en grupp läkare vid Skånes universitetssjukhus hjälp av artificiell intelligens i det svåra valet. </p> <p>- Målet är att halvera risken att dö det första året efter en hjärttransplantation, säger Johan Nilsson, hjärtkirurg och biträdande överläkare.</p> <p>Läkarna samarbetar sedan några år tillbaka med forskare vid institutionen för teoretisk fysik vid Lunds universitet. De utvecklar ett artificiellt neuralt nätverk, en datormodell med självlärande algoritmer som härmar den mänskliga hjärnan. </p> <p>Till sin hjälp har de matematikprogram, ett datorkluster och en internationell databas med tiotusentals transplantationer.</p> <p>Gruppen har provkört mer än 200 000 varianter av datormodellen för att hitta de algoritmer som bäst "förstår" de komplexa sambanden. Sedan har algoritmerna tränats med statistik från databasen. Ju mer övning, desto bättre blir datormodellen. </p> <p>Nu kan den väga samman 57 olika parametrar för att bedöma vilka chanser en hjärtsjuk patient har om han eller hon får ett visst hjärta. </p> <p>- Vi tycker att modellen ligger väldigt nära verkligheten, och under de kommande två åren hoppas vi kunna använda den på vår klinik, säger Johan Nilsson.</p> <p>Till en början med ska läkarna fatta beslut som vanligt, och jämföra med programmet i efterhand. Nästa steg kan bli ett kliniskt test där verktyget används som stöd vid hälften av transplantationerna. Först därefter skulle tekniken kunna införas fullt ut. </p> <p>- Då hoppas vi också kunna öka antalet transplantationer med 20 procent. I dag används bara en tredjedel av de hjärtan som blir tillgängliga för donation, säger Johan Nilsson.</p> <p>För att skapa det artificiella neurala nätverket använde ni matematikprogram, däribland Matlab som används av många ingenjörer. Hur vanligt är det att använda sådana metoder inom sjukvården?</p> <p>- Inom transplantation tror jag det är unikt. Men jag vet att man har testat liknande metoder för att ställa diagnos vid hjärtinfarkt och för att upptäcka cancertumörer i röntgenbilder.</p>

Svenskar får 50 nya hjärtan per år

* Ett nytt hjärta kan rädda livet på patienter med allvarliga hjärtsjukdomar.

* Varje år genomförs cirka 50 transplantationer i Sverige.

* Överlevnaden är i dag cirka 90 procent efter ett år, 75 procent efter fem år.

* Cirka 5-10 procent dör i väntan på ett nytt hjärta.