Digitalisering

PTS: Fel av Telia att ge fri surf

Surf på Facebook, Whatsapp, Messenger, Kik, Twitter och Instagram blev gratis för Teliakunder. Fel, tycker PTS. Foto: Pixabay
Surf på Facebook, Whatsapp, Messenger, Kik, Twitter och Instagram blev gratis för Teliakunder. Fel, tycker PTS. Foto: Pixabay

Telia bryter EU:s regler om ett öppet internet när operatören erbjuder kunderna fri datatrafik på sociala nätverk och för vissa musiktjänster men inte andra, anser Post- och telestyrelsen (PTS).

Publicerad

– I de erbjudanden de har om fri surf på sociala medier och för att lyssna på musik, när det generella datataket är uppnått i kundens abonnemang, blockerar man tillgången till resten av internet och låter bara vissa tjänster och applikationer att löpa vidare, säger Emma Närvä, chef för PTS enhet för elektroniska kommunikationstjänster.

– Det beteendet är inte förenligt med EU-förordningen, enligt vår bedömning.

En grundtanke i EU-regelverket är att all trafik på internet ska behandlas likvärdigt av internetoperatörerna, skriver PTS i beslutet. Konsekvensen av att vissa tjänster särbehandlas av operatörerna kan bli ett uppdelat internet för kunderna.

– Risken är att kunderna bara kommer åt vissa delar av internet eller att man måste betala för att få tillgång till vissa typer av tjänster, i stället för att som i dag betala för en generell internetåtkomst, säger Emma Närvä.

Läs mer:

TT: Man ska komma åt hela internet på lika villkor?

– Så skulle man kunna uttrycka det.

Telia ges nu möjlighet att yttra sig om PTS-beslutet, senast den 4 januari. Därefter avser myndigheten att förelägga bolaget att rätta sig efter reglerna.

Även Tre har granskats av PTS för sitt erbjudande om ”fri surf på musikstreaming”. Men bolaget har meddelat att erbjudandet kommer att förändras så att det följer EU-reglerna.