Övriga nyheter

Professor: De har ansvaret

Jan Darpö. Foto: Privat
Jan Darpö. Foto: Privat

Jan Darpö, professor i miljörätt, tycker att det var långsökt av Hudiksvalls kommun att hålla husägaren ansvarig för föroreningarna i Hamre.

Släckskummet som användes vid branden trängde ner i grannhusets brunn och förorenade dricksvattnet. Hudiksvalls kommun menade att det var ägaren till huset som brann som skulle bekosta provtagning i grannens brunn för att se när vattnet gick att dricka igen.

Men det var ett felaktigt beslut, anser Jan Darpö, professor i miljörätt vid Uppsala universitet.

– Jag tycker att kommunen ska förelägga räddningstjänsten, säger han.

För att få till stånd en prövning av räddningstjänstens ansvar rekommenderar Jan Darpö att byborna anmäler till kommunen att de vill att räddningstjänsten ska föreläggas att ta prover på brunnsvattnet.

– Då är kommunen skyldig att lägga upp ett ärende som de måste avsluta med ett beslut som de drabbade kan överklaga till länsstyrelsen, säger han.

Länsstyrelsens miljöenhet anser att det saknas någon som är ansvarig för föroreningarna i Hamre. Det är en bedömning som kan komma att ändras av länsstyrelsens rättsenhet vid en överklagan, enligt Jan Darpö.