Digitalisering

Privat blodbank lockar föräldrar

Publicerad
TYSKLAND Möjligheterna att ta fram stamceller ur navelsträngsblod lockar blivande föräldrar att sluta avtal med den privata blodbanken Vita 34. Blodbanken har vuxit till att bli Europas största privata blodbank.

När avtalet slutits får de blivande föräldrarna en låda som ska tas med till förlossningskliniken. Lådan innehåller utrustning för att ta hand om navelsträngsblod från förlossningsögonblicket. Blodet transporteras sedan nedkylt med kurir till blodbanken för nedfrysning. Att lagra det i 20 år kostar drygt 16 000 kronor. Livstids lagring kostar 27 000 kronor.