Digitalisering

Prace ska ge Europa bästa superdatorn

Organisationen Prace bildades idag med syfte att ge Europa de snabbaste superdatorerna i världen inom tio år.

Publicerad

Med stora bidrag från Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien, liksom från EUs 7e ramprogram, och mindre bidrag från 16 andra länder, däribland Sverige, ska Europa ta fram superdatorer som inom fem år ska klara flera petaflop, och senast 2019 klara även exaflopnivåer (10 ^18).

Utvecklingsarbetet kommer att kretsa kring superdatorcentrum Jülich, som så sent som i förra veckan tillkännagav ett samarbete med industrin om utveckling av exaflopdatorer.

Budgeten för Prace ligger på 500 miljoner euro för de närmaste fem åren, varav de fyra största bidragsgivarna står för 100 miljoner vardera, EU för 70 miljoner och resterande 30 miljoner fördelas på övriga medlemsländer.