Digitalisering

Oro för strålning får amerikansk stad att förbjuda 5g

Foto: Charlie Bennet
Foto: Charlie Bennet

Rädsla för eventuella hälsorisker kan bromsa 5G-utrullningen. Och det är en oro som också finns i Sverige.

Publicerad

Inte långt från Silicon Valley, och strax norr om San Francisco, har en liten amerikansk stad bestämt sig för att förbjuda 5g-antenner. Beslutet kommer efter att ett hundratal lokalinvånare i Mill Valley drivit en kampanj mot nästa generations mobilteknik. Lokalinvånarna oroar sig för eventuella hälsorisker: 5g-antenner kommer att vara fler och placeras närmre människor än dagens mobilmaster.

– 5g blir ytterligare ett moln i det vi kallar den ”elektromagnetiska smogen” i en miljö som redan är full av dem, säger en av personerna bakom kampanjen, Valeri Hood, till tidningen Marin Independent Journal.

Både amerikansk telekomindustri och amerikanska myndigheter får därmed något att tänka på: om lokala initiativ som det i Mill Valley sprider sig kan det påverka 5g-utrullningen och därmed ytterligare bromsa USA:s försök att hinna i fatt Kina på området.

Strålning från mobilmaster och mobiltelefoner har i årtionden varit föremål för diskussion. De som hävdar att elektromagnetiska vågor från modern radioteknik är skadlig lutar sig gärna mot en rapport från Världshälsoorganisationen, som kom 2011. ”Världshälsoorganisationen har klassificerat elektromagnetiska fält på radiofrekvenser som möjligen cancerframkallande hos människor, baserat på en ökad risk för hjärntumörer...associerad med användning av mobiltelefoner.”

Men tre år senare lät det från Världshälsoorganisationen något annorlunda: ”Ett stort antal studier har genomförts de senaste två årtiondena för att undersöka om mobiltelefoner utgör en potentiell hälsorisk. Till dags dato har inga negativa hälsoeffekter kunnat etableras som en följd av mobiltelefonanvändning.”

Mobiltelefoner ökar inte risken för cancer – vad vi vet i dag

En debatt i ämnet blossade upp i somras, då tidningen The Guardian publicerade en artikel under rubriken ”Den obekväma sanningen om cancer och mobiltelefoner”. Artikelförfattarna insinuerade att telekomindustrin på samma sätt som en gång tobaksindustrin försöker mörka sanningen om hälsoriskerna.

Den retoriken sköts dock snabbt ner av cancerforskaren David Robert Grimes som ansåg att artikeln var mer konspiratorisk än sunt skeptisk. ”Det är visserligen berömvärt med en kontinuerlig övervakning av framträdande tekniker. Men de bevis vi har i dag motsäger hypotesen om att mobiltelefoner ökar risken för cancer”, skrev han, också i The Guardian.

Samtidigt ska inte likhetstecken dras mellan dagens mobiltelefoner och morgondagens 5g-nät. Det är något också Strålsäkerhetsmyndigheten tagit fasta på sedan ”grupper, organisationer och privatpersoner med engagemang i strålskyddsfrågan uttryckt oro för olika risker relaterat till femte generationens mobiltelefoni (5g)”.

– Eftersom det finns en oro bland allmänheten och det finns forskare som framför misstankar om risker ser myndigheten ett behov av att bland annat diskutera den planerade 5g-utbyggnaden i Sverige. Det är en komplex fråga där flera myndigheter ansvarar för olika delar vilket gör att det måste ske i samarbete med berörda myndigheter, säger Jimmy Estenberg, myndighetsspecialist på Strålsäkerhetsmyndigheten, i en text på myndighetens hemsida.