Innovation

Nya solskydd tar hjälp av Batman

Batmanbilens sköldar är förebild när de farliga uv-strålarna ska bekämpas. Foto: Pontus Lundahl /Scanpix
Batmanbilens sköldar är förebild när de farliga uv-strålarna ska bekämpas. Foto: Pontus Lundahl /Scanpix

Med Batmobilen som förebild arbetar Göteborgsforskare för att skapa ett solskydd som använder solens energi för att bygga upp en barriär mot uv-ljus. Och som inte är allergiframkallande.

Publicerad

<p>Antalet personer som utvecklar allergi mot solkrämer ökar i Sverige såväl som utomlands. Det konstaterar Anna Börje, forskare på institutionen för kemi vid Göteborgs universitet.</p> <p>I två studier har hon och hennes kolleger visat att orsaken är de kemiska ämnen som används för att skydda oss mot solens ultravioletta strålar (se artikel nedan). </p> <p>När filtren träffas av solenergin går de sönder och bildar produkter som kan vara både allergiframkallande och giftiga för våra celler. Forskningsresultaten är nya och ännu inte särskilt uppmärksammade.</p> <p>- Det är inte så att industrin ställt sig i kö för att ta reda på mer, säger Anna Börje.</p> <p>I all tysthet har hon och Jerker Mårtenson vid Chalmers därför arbetat med att försöka skapa det ultimata solskyddet. Ett skydd som aktiveras när det träffas av solens strålar och börjar producera ämnen som fungerar som en barriär mot uv-ljuset. Det är tvärt emot hur dagens kemiska solskydd fungerar. Där bryts barriären vi smort på huden ner av solljuset. Och nedbrytningsprodukterna kan irritera och skada våra celler.</p> <p>Förebilden är pigmentet scytonemin som finns hos cyanobakterier, blågröna alger. Det är supereffektivt mot solens uv-strålar och så fiffigt konstruerat att det bara aktiveras när solen skiner. Dessutom är det väldigt stabilt. </p> <p>Efter flera års arbete har forskarna nu lyckats bygga upp hela scytoneminkomplexet. Genom att belysa det med energirikt ljus ska nu Anna Börje kontrollera att det inte bildas några ämnen som kan skada våra celler. Dessutom ska de fotofysikaliska och fotokemiska egenskaperna hos pigmentet studeras. </p> <p>- Vi har läderlappsbilen som förebild. Den har fantastiska sköldar som fälls ut när det behövs. På samma sätt vill vi skapa barriärer mot uv-ljuset, och som är säkra för människan att använda. </p> <p>I väntan på det rekommenderar hon att vi använder kläder och fysikaliska solskydd. Det enda godkända solfiltret av det slaget är titandioxid.</p> <p>- För små barn är det bästa att sätta på kläder och solhatt.</p>

Reflekterar eller suger upp uv-ljus

Solkrämer innehåller ett kemiskt eller ett fysikaliskt solfilter, eller en kombination av båda sorterna.

Kemiska filter består av molekyler, som absorberar energin i solljuset och omvandlar den till värme.

Fysikaliska filter är ämnen som reflekterar bort det ultravioletta ljuset från vår hud, och hindrar energin att tränga ner i huden.

Titandioxid är det enda fysikaliska filter godkänt i EU.