Övriga nyheter

Ny Tekniks el-karta spränger 500-vallen

Ny Tekniks kartläggning över småskaliga elproducenter har sprängt 500-vallen: 519 läsare har rapporterat hur de producerar sin egen el.

Publicerad

Ny Tekniks kartläggning över privatpersoner som producerar sin egen el har fått stor respons. En knapp månad efter att enkäten öppnade på nyteknik.se så har 519 läsare rapporterat sin elproduktion.

Det här visar statistiken hittills:

• 468 läsare rapporterar att de har solceller, 72 har vindsnurra och 44 har annan elproduktion, ofta en vattenkraftturbin. Några har både solceller och vindsnurra, vilket förklarar att summan av antalet solceller och vindkraftverk är större än det totala antalet svarande.

• En stor majoritet, 71 procent matar ut elöverskottet på elnätet.

• 32 procent får rörligt pris för sin el, 25 procent får ett fast pris medan 16 procent nettodebiterar, vilket innebär att elen de matar ut på nätet kvittas mot den el de förbrukar. 17 procent, får ingen ersättning alls för elen de matar ut, och resterande tio procent vet inte om de får betalt eller inte.