Digitalisering

Ny patentlag ska göra forskning lönsam

Publicerad
TYSKLAND Tack vare en ny lag kan högskolor och universitet forcera patentansökningar för sina anställda och på så sätt snabbare göra forskningsresultat ekonomiskt lönsamma.

- Därmed kan resultaten av forskningen användas snabbare och mer målmedvetet, hävdar forskningsminister Edelgard Bulmahn. Avsikten är att exploatera den outnyttjade potential som finns på högskolorna. Den hittillsvarande regleringen har endast tillåtit forskare och studenter söka patent. Nu kommer i stället högskolan själv i de anställdas namn kunna söka patent, och man räknar med att det kommer ske betydligt oftare än vad som tidigare varit fallet.

Högskolorna kommer att få 70 procent av licensintäkterna, medan professorerna eller deltagande forskare får de övriga 30 procenten. Redan nu är Tyskland europamästare på patent, och antagligen kommer den nya lagstiftningen öka den tyska ledningen.

En professionell patenthantering kommer att byggas upp i alla förbundsländer, och det hela finansieras av medel från umts-auktionerna. 35 miljoner euro ska in i projektet fram till januari 2003.