Populärteknik

Ny halvledarteknik i rymden

Proba-V Foto: ESA
Proba-V Foto: ESA
X-bandsförstärkare av galliumnitrid för Proba-V mäter 2 x 3,5 mm. Foto: Fraunhofer IAF
X-bandsförstärkare av galliumnitrid för Proba-V mäter 2 x 3,5 mm. Foto: Fraunhofer IAF

Med satelliten Proba-V följer Europas första komponent tillverkad av galliumnitrid, bättre lämpat som halvledare i rymdsammanhang anser ESA.

Publicerad

Satelliten Proba-V, stor som en tvättmaskin och med vikten 140 kg, ska utföra observationer om klimatändringar på jorden. Från 820 km höjd ska bilder på regnskogar, vattenföroreningar och jorderosion skickas från satelliten till jorden.

Genom att välja en förstärkare byggt med galliunitrid-kretsar räkinar man med att kunna förbättra signalstyrka och datatransmission fem till tio gånger, enligt Andrew Barnes, som är ansvarig för projektet inom rymdorganisationen ESA.

Galliumnitrid kan arbeta med högre spänning och temperaturer än kisel- eller galliumarsenidkomponenter. Komponenterna kan göras mindre och de kan ersätta de elektronrör som används i förstärkare.

Komponenter har testats i simulerad rymdmiljö och man uppskattar livslängden till minst 20 år. Egenskaper som större bandgap och högre fältstyrka samt större frekvensomfång gör galliumnitrid bättre lämpat än kisel eller galliumarsenid.