Innovation

Ny forskning: Kräksjuka kan vara luftburen

Ny forskning visar att vinterkräksjukan kan vara luftburen. Foto: TT
Ny forskning visar att vinterkräksjukan kan vara luftburen. Foto: TT

Länge har man trott att man kan slippa undan vinterkräksjuka genom att tvätta händerna. Men ny forskning visar det kanske inte räcker eftersom viruset kan vara luftburet, skriver forskning.se.

Publicerad

Vinterkräksjuka drabbar ungefär en halv miljon svenskar varje år och ger bland annat upphov till illamående, kräkningar och diarréer som varar i en till tre dagar hos normalt friska personer.

– Våra ännu opublicerade resultat tyder på att viruset kanske även kan överleva i väldigt små droppar som håller sig svävande i luften under många timmar, säger Jakob Löndahl, docent i aerosolteknologi vid Lunds tekniska högskola, till forskning.se.

När studien blir färdig 2021 kommer resultaten förhoppningsvis att ge en mer komplett bild av vinterkräksjukan. Om det visar sig att viruset överlever lång tid i luften så öppnas fler möjligheter att minska smittspridningen.

– Bra ventilation, luftrenare och hygienrutiner för sjukhuspersonal. Man kan till exempel hålla dörrar stängda och fälla ner locket innan man spolar toaletten. På sjukhus skulle man även kunna tänka sig andningsskydd i situationer med hög misstänkt luftsmitta, precis i samband med kräkningar eller diarréer, säger Jakob Löndahl.