Populärteknik

Nu visar Google Maps den mest bränslesnåla rutten

Foto: Google
Foto: Google
Foto: Rafael Henrique
Foto: Rafael Henrique

Efter stora framgångar i hemlandet rullar Google nu ut sin tjänst för att minska bränsleförbrukningen i Sverige.

Publicerad

Förra hösten lanserade Google Maps en ny funktion för att hitta den mest bränslesnåla rutten. Tjänsten har sedan dess släppts i USA, Kanada och Tyskland, och nu kommer turen till resten av Europa. 

Funktionen kommer att rullas ut till alla svenska Google Maps-användare under de närmaste veckorna. 

Samtidigt får tjänsten en ny funktion där du själv kan ange drivmedel på din bil. Genom att klicka i om du kör diesel, bensin, hybrid eller ren elbil kan Google skräddarsy rutten för att minska förbrukningen ytterligare.  

Kartappen tar in parametrar som stigningar, antalet start/stopp-moment och hur jämn hastighet det går att hålla på de föreslagna rutterna. Google kommer då exempelvis att premiera vägar där du kan hålla jämn och hög hastighet om du kör diesel, medan en elbil kan ledas på vägar där det finns risk för fler stopp.

Många säger sig vara intresserade

Google vill inte ge några siffror på exakt hur många resor som gjorts med bränslesnåla rutter sedan tjänsten lanserades, men en talesperson säger att "den stora majoriteten" av användarna har testat funktionen. Totalt beräknar företaget att bränslesnåla rutter har gett en reduktion av koldioxidutsläpp med 500 000 ton under det knappa år som tjänsten varit i bruk.  

I en undersökning som Google beställt av Kantar Public uppger tre av fyra svarande svenskar att de är beredda att ändra sin planerade rutt till en mer bränslesnål om möjligheten finns. I snitt uppger de tillfrågade att de är beredda att öka sin restid med runt 11 minuter för att sänka förbrukningen och utsläppen. 

Så använder du bränslesnåla rutter

När du söker resväg i Google Maps kommer den mest bränslesnåla rutten att markeras med ett litet grönt löv. Under den beräknade restiden anges beräknad bränslebesparing på den valda rutten. 

I inställningarna på Google Maps kan du ange vilken motortyp bilen har, och välja att kartappen automatiskt ska prioritera bränslesnåla rutter.  

Tjänsten kommer att rullas ut till alla svenska användare under de kommande veckorna.