Samhälle

Normala grundvattennivåer kan dröja ett år

Bo Thunholm Foto: Julio C Gonzalez / SGU
Bo Thunholm Foto: Julio C Gonzalez / SGU

Vattenbristen på Öland och Gotland beror på den regnfattiga vintern, tunna jordlager och omfattande utdikning. Det kan ta ett år innan grundvattnet har nått normala nivåer igen.

Publicerad

Sveriges geologiska undersökning, SGU, tar varje månad fram kartor över grundvattennivåerna i landet utifrån mätningar i ett 30-tal observationsrör.

För juni är sydöstra Svealand och Götaland orangefärgade, vilket betyder att nivåerna är mycket under det normala, det vill säga lägsta möjliga betyg.

– Hade det funnits en annan färg hade vi satt den på Öland och Gotland. Det är rekordlåga nivåer där sedan vi började mäta i slutet av 60-talet, berättar Bo Thunholm, hydrogeolog på SGU.

Öland och Gotland består av kalksten och tunna jordlager. Det innebär att regnet snabbt rinner av öarna. Därmed hinner inte särskilt mycket regnvatten nå grundvattenmagasinen.

Den omfattande utdikning som har gjorts under 1800- och 1900-talen för att skapa odlingsmark har förvärrat problemet. Dikena leder ut ännu mer regnvatten i havet.

Den senaste vintern var extremt regnfattig, vilket har lett till att grundvattenmagasinen inte har fyllts på ordentligt. Regnet som faller under sommaren gör inte särskilt stor nytta, eftersom det tas upp av växter och avdunstar.

Öland och Gotland får ungefär 500 millimeter regn per år. Bara cirka 200 millimeter av det når grundvattnet.

– Det kan ta väldigt lång tid innan Öland och Gotland får normala grundvattennivåer, kanske något år fram i tiden, eftersom det är ett stort underskott där, säger Bo Thunholm.