Innovation

Nordpolen isfri för sex miljoner år sedan

Forskningsfartyget Polarstern vid Lomonossow-ryggen. Foto: Rüdiger Stein
Forskningsfartyget Polarstern vid Lomonossow-ryggen. Foto: Rüdiger Stein

För mellan sex och tio miljoner år sedan var Arktis isfritt på somrarna visar sedimentprov som tagits upp av polarforskare.

Publicerad

Det är en internationell grupp vid Alfred Wegenerinstitutet, Helmholz-Zentrum för polar och havsforskning som genom sedimentprover kommit fram till detta resultat.

Man har tagit upp prover av sediment från bergsryggen Lomonossow som sträcker sig från nordpolen mot Sibirien.

Genom att studera mikrofossil i proven kunde man se att delar av sedimentkärnan dateras sex till tio miljoner år tillbaka i tiden.

Forskarna baserar sina slutsatser på biomarkörer som man hittat i sedimentkärnorna. Där hittades kalkalger, som måste leva i öppet vatten. Eftersom öppet vatten endast kan ha funnits under de ljusa sommarmånaderna drar man slutsatsen att den arktiska oceanen var isfri på sommaren med vattentemperaturer mellan +4 och +9 grader.

När vintermörkret lade sig över Arktis frös ishavet till. Detta strider mot andra polarforskares uppfattning om isutbredningen över Arktis, som man hävdar var samma då som nu.

Alfred Wagenerforskarna hoppas nu kunna genomföra fler upptagningar av sediment med fartyget Polarstern för att studera hur klimatet i Arktis var för mellan 20 och 60 miljoner år sedan.