Miljö

Nord Stream-sabotage kan ha drabbat torsken

Gälförändringar på torsk infångad nära Nord Stream-läckorna kan bero på syrebrist. Arkivbild. Foto: Yvonne Åsell / SvD / TT
Gälförändringar på torsk infångad nära Nord Stream-läckorna kan bero på syrebrist. Arkivbild. Foto: Yvonne Åsell / SvD / TT

Metangas som läckte ut från de saboterade Nord Stream-ledningarna kan ha påverkat torsken. Det visar en analys från Staten veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Publicerad

I oktober arrangerade Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, en expedition till havsområdet strax nordost om Bornholm där läckorna på gasledningarna upptäcktes. Fiskprover samlades in och lämnades in till SVA för analys.

Fiskar som fångats i närheten av utsläppen har jämförts med fiskar som plockats upp utanför det påverkade området. Forskarna har bland annat frågat sig om fisken påverkats av metangasen som läckt ut ur ledningarna – och misstänker att så är fallet.

"De torskar som provtagits närmast utsläppen har högre förekomst av en viss förändring på gälarna. Liknande men mildare förändringar har påvisats vid experimentellt orsakad syrebrist", säger Charlotte Axén, tillförordnad statsveterinär på SVA i ett pressmeddelande.

Ersatt syre

Urvalet i analysen (totalt 29 fiskar) är enligt SVA för litet för en detaljerad analys, men avvikelserna kan enligt Axén bero på att metangas ersatt syre i vattnet.

"Annan orsak kan inte uteslutas, men potentiellt har de fiskbestånd som provtagits påverkats lindrigt till måttligt av utsläppen", säger hon.

SVA kommer under våren att följa upp fynden genom att inkludera gälar i den ordinarie övervakningen av torskbeståndet.

Tusen gånger högre

Det var i slutet av september som fyra läckor upptäcktes på gasledningarna Nord Stream 1 och 2, som går mellan Ryssland och Tyskland genom Östersjön.

Stora mängder metan vällde ut ur de saboterade ledningarna, och kort efter att läckorna uppstod uppmättes halter uppemot tusen gånger högre än normalt.

Fyra månader senare har halterna sjunkit rejält. Enligt P4 Blekinge visade en analys från forskare vid Göteborgs universitet att halterna i början av januari var kring fem gånger över det normala i området kring läckorna.