Populärteknik

Modellen berättar när man ska knuffa hotande asteroider

Foto: Christine Daniloff, MIT
Foto: Christine Daniloff, MIT

Den dag som en dödlig asteroid nalkas jorden måste vi agera snabbt. Nu har MIT utvecklat en beslutsmodell som visar när man bäst knockar undan bumlingen.

Publicerad

Vi vet att hotet mot jorden inte är obefintligt och ämnet kommer att aktualiseras den 13 april 2029. Då passerar en stor asteroid så nära jorden att den nästan nosar på de satelliter som ligger i en geostationär omloppsbana. Klumpen av sten och is har en radie på 185 meter, och om banan ändras skulle den kunna ställa till med skada.

Apophis är den största asteroid som korsar vår omloppsbana under nästa årtionde, och förhoppningsvis har vi mer än nio år på oss innan jorden hotas. För världen är ännu inte överens om den rätta lösningen för att rubba en stor massa som rör sig 30 meter per sekund. '

Men nu levererar MIT en viktig pusselbit.

Ramverk för åtgärder mot hotande asteroider

Forskarna har utvecklat ett ramverk för att besluta vilken typ av åtgärd som skulle vara mest framgångsrik när det gäller att styra undan en asteroid. MIT:s metod väger in den tid man har till förfogande, asteroidens massa och rörelseenergi samt dess närhet till ett så kallat gravitationellt nyckelhål. Det är den plats där jordens gravitationsfält kan ändra ett passerande objekts bana så att det vid en senare passage träffar oss.

– Ett nyckelhål är som en dörr. När den väl har öppnats så kommer asteroiden med hög sannolikhet att träffa jorden strax därefter, säger avhandlingens huvudförfattare Sung Wook Peak på MIT:s hemsida.

Olika förslag på att rubba asteroider

MIT har applicerat metoden på Apophis samt Bennu, en annan asteroid som stryker nära jorden. I en avhandling som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Acta Astronautica presenteras bland annat scenarier kring om något av de två objekten nalkas ett gravitationellt nyckelhål. Då skulle man kunna styra undan problemet långt innan jorden hotas och slippa sista minuten-åtgärder.

Det finns olika förslag på hur man kan rubba asteroider. 2007 ansåg Nasa att ett kärnvapen skulle vara den bästa metoden, men även idéer om att istället använda en rymdfarkost för att knuffa på bumlingen och ändra banan.