Innovation

MIT utvecklar nanopartikelvaccin mot polio

Forskare vid MIT har utvecklat partiklar som innehåller poliovaccin, som kan släppas ut i kroppen vid två separata tillfällen. Foto: Stephany Y. Tzeng et al./MIT
Forskare vid MIT har utvecklat partiklar som innehåller poliovaccin, som kan släppas ut i kroppen vid två separata tillfällen. Foto: Stephany Y. Tzeng et al./MIT
För att polymeren PLGA inte ska brytas ner till glykol- och mjölksyra, vilka skadar viruset och förhindrar kroppen att producera antikroppar, har forskarna även lagt till positivt laddade polymerer till sina partiklar. Dessa suger upp protoner och gör miljön mindre sur. På så sätt kan viruset förbli stabilt i kroppen. Foto: Stephany Y. Tzeng et al./MIT
För att polymeren PLGA inte ska brytas ner till glykol- och mjölksyra, vilka skadar viruset och förhindrar kroppen att producera antikroppar, har forskarna även lagt till positivt laddade polymerer till sina partiklar. Dessa suger upp protoner och gör miljön mindre sur. På så sätt kan viruset förbli stabilt i kroppen. Foto: Stephany Y. Tzeng et al./MIT

En enda injektion skulle i framtiden kunna räcka för att göra barn immuna mot polio. Forskare vid MIT har utvecklat ett sätt att kapsla in vaccinet så det släpps ut i kroppen vid flera separata tillfällen.

Publicerad

Polio orsakas av ett virus och kan i värsta fall leda till förlamning. Sjukdomen är utrotad i stora delar av världen, men har inte försvunnit helt. Det beror på att det är svårt att nå och vaccinera barn som bor på avlägsna platser, och ge dem de två till fyra injektioner av vaccinet som behövs för att göra dem immuna, berättar MIT News.

Med ett vaccin som kräver en enda injektion, där vaccinet ändå släpps ut vid flera separata tillfällen, ökar chansen att utrota polio, enligt Ana Jaklenec, forskare på MIT Koch Institute for Integrative Cancer Research och medförfattare till den vetenskapliga artikeln som har publiceras i Pnas.

MIT-forskarna har kapslat in poliovaccinet i en nedbrytbar polymer som kallas PLGA. Genom att använda denna polymer kan forskarna styra när vaccinet ska släppas ut i kroppen. Den första gången sker vid injektionstillfället, eftersom lite vaccin finns på, eller mycket nära, partikelns yta. När polymeren bryts ned släpps vaccinet ut igen. Detta kan ske vid en bestämd tidpunkt, baserat på polymerens nedbrytningshastighet.

Positivt laddad polymer stabiliserar

För att polymeren PLGA inte ska brytas ner till glykol- och mjölksyra, vilka skadar det virus man får genom vaccinet och som ska framkalla ett skydd, har forskarna även lagt till positivt laddade polymerer till sina partiklar. Dessa suger upp protoner och gör miljön mindre sur. På så sätt kan viruset förbli stabilt i kroppen.

I försök med råttor har forskarna visat att deras partiklar kan sprida vaccinet i kroppen både vid injektionstillfället samt ungefär 25 dagar efteråt, men det ska också vara möjligt att skapa ett vaccin som kan leverera totalt tre doser genom en blandning av partiklar.

I ett nästa steg hoppas forskarna kunna genomföra kliniska studier av vaccinet. Polymererna som används är redan godkända av den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten FDA. Forskarna hoppas också kunna använda en liknande metod för ebola- och hiv-vaccin.