Innovation

Minst fyra nya misstänkta fall granskas av Karolinska

Melvin Samsom, sjukhusdirektör på Karolinska universitetssjukhuset, och Nina Nelson Follin, chefsläkare, svarar på resultatet av den utredning som gjorts kring överläkaren Paolo Macchiarinis verksamhet vid Karolinska universitetssjukhuset under en pressträff i Stockholm. Foto: Stina Stjernkvist / TT
Melvin Samsom, sjukhusdirektör på Karolinska universitetssjukhuset, och Nina Nelson Follin, chefsläkare, svarar på resultatet av den utredning som gjorts kring överläkaren Paolo Macchiarinis verksamhet vid Karolinska universitetssjukhuset under en pressträff i Stockholm. Foto: Stina Stjernkvist / TT

Karolinska sjukhuset har hittat fyra misstänkta fall där till kirurgen Paolo Macchiarini varit inblandad och fel kan ha begåtts.

Publicerad

– Efter de här tre kända fallen har vi undersökt vilka ytterligare fall har Macchiarini varit inblandad. Av dem är det fyra som vi kommer att undersöka, säger Nina Nelson Follin, chefläkare på Karolinska universitetssjukhuset till Ny Teknik.

Hon poängterar att fallen rör annan kirurgi än transplantationer av syntetiska luftstrupar.

Nina Nelson Follin vill dock inte närmare kommentera patientfallen utan hänvisar till patient- och utredningssekretess.

– Det finns tveksamheter och oklarheter. Jag känner att vi måste vara säkra på att de här patienterna inte ha varit nytta av ingreppen, säger hon.

Enligt den utredning om verksamhet på sjukhuset som läkaren Kjell Asplund gjort på uppdrag av sjukhuset, var Paolo Macchiarini inblandad i 29 andra kirurgiska ingrepp. Det vill säga vid sidan av struptransplantationerna.

Antalet berörda patienter är dock färre än 29.

En pensionerad thoraxkurirg, som sjukhuset anlitat,har hittills granskat elva patientfall, där Macchiarini deltagit som kirurg.

Tre uppges ha haft nytta av ingreppet (bland annat en femårig flicka).

Fem patienter sägs ha haft tveksam nytta.

Och i tre fall, de gällde svårt sjuka cancerpatienter, bedöms ingreppet inte ha varit till någon nytta för dessa.

Ett fall har resulterat i en Lex Maria-anmälan. Det gällde en man som hade andningsproblem kopplat till sömnapné. Efter operationen i april 2011 fick han hjärtstillestånd.

Varför sjukhusledningen inledde granskningen av övriga kirurgiska fall tre år efter att Paolo Macchiarini slutade på sjukhuset, vill Nina Nelson Follin inte kommentera.

– För min del är jag ganska ny här, jag var inte här när Maccharini var här.

Hon säger att sjukhuset nu i detalj ska utreda de fyra fall som man anser vara tveksamma.

– Vi ska undersöka vad som hänt, vilken behandling som getts, vilken grundsjukdom det handlat om och om det uppstått komplikationer. Men kan jag säger mer inte om fallen.

Det finns också frågetecken kring Macchiarinis icke-kirurgiska verksamhet, enligt Asplunds rapport.

En anmälan om forskningsfusk rör en patient som behandlades i en så kallad Ecmo-lunga och med mononukleära celler (inklusive stamceller), där patienten avled som följd av organsvikt.

Kjell Asplund anser nu att sjukhuset måste genomlysa hela Macchiarinifallet.