Digitalisering

Mehmet Kaplan om landsbygdens försenade fiberstöd

Mehmet Kaplan (Mp) Foto: Kristian Pohl / Regeringskansliet
Mehmet Kaplan (Mp) Foto: Kristian Pohl / Regeringskansliet

IT-minister Mehmet Kaplan hoppas att effekterna av förseningen av bredbandsstöd till landsbygden ska kunna mildras.

Publicerad

Det nya bredbandstödet till landsbygden är kraftigt försenat, vilket Ny Teknik tidigare rapporterat om.

Omkring 800 ansökningar har inkommit in till Jordbruksverket sedan i september 2014, fram till november2015, men ännu har inga bidrag betalats ut. Bland annat väntas myndighetens nya it-system för utbetalningar av stöden kunna komma igång först senare i vår.

På näringsdepartementet är man medveten om problemen, uppger it-minister Mehmet Kaplan (MP).

– Vi för en ständig dialog med Jordbruksverket och har fått information om att utbetalningarna kommer att försenas på grund av framtagandet av det nya it-systemet, säger han.

För att mildra effekterna utreder departementet nu bland annat om det är möjligt att betala ut högre belopp i förskott till fiberföreningarna, uppger han.

Jordbruksverket har begärt att regeringen höjer beloppet från 250 000 kr till en miljon kronor per ansökan. Om regeringen säger ja, sker det i form av en ändring i förordningen om stöd till landsbygdsutveckling.

Syftet är att under våren öka likviditeten hos fiberföreningarna. Många har redan börjat finansiera utrullning av fiber och ligger ute med kapital.

Mehmet Kaplan uppger också att man på näringsdepartementet ser över förordningen kring statsstöd. Landshövdingar och handläggare på länsstyrelserna har velat anpassa bidragen till den regionala verkligheten, i syfte att täcka vita fläckar på bredbandskartan. Men lokala avvikelser i handläggningen av ansökningar är inte möjliga idag.

– Det övergripande problemet är att man regionalt inte får göra några egna bedömningar av dessa projekt. Eftersom det många gånger rör sig om stora och komplexa projekt med unika förhållanden är upplägget, som jag ser det, helt ohållbart, uppgav exempelvis Mikael Sleman, projektledare för it på länsstyrelsen i Östergötland, tidigare i höstas.

It-ministern hoppas därutöver underlätta bredbandsutbyggnaden, genom att framöver presentera en proposition som ska göra det billigare att bygga bredband inte minst i glesbygderna.

Tidigare i höstas lämnade regeringen en remiss till lagrådet med förslag kring gemensam kanalisation.

Bredbandsoperatörerna ska få rätt att lägga ned sina fiberoptiska kablar i kanaler som grävs för exempelvis elkablar eller andra infrastrukturprojekt eller kommunikationsnät. Tanken är att det ska bli möjligt att dela på grävkostnaderna.

– Det är ju självklart viktigt att det blir så mycket bredband för pengarna som möjligt, säger Mehmet Kaplan.

Prenumerera på Ny Tekniks kostnadsfria nyhetsbrev!