Digitalisering

Märkliga dokument i Lansrättegången

Vem är egentligen Håkan Lans motpart i patenttvisten om färggrafiken till datorer? Märkliga dokument dök plötsligt upp under förhandlingarna i Svea Hovrätt förra veckan.

Publicerad

För fem år sedan förlorade uppfinnaren Håkan Lans ett mål mot det amerikanska datorföretaget Gateway Inc i distriktsdomstolen i Washington,

Håkan Lans dömdes att betala Gateways rättegångskostnader, som med ränta nu uppgår till drygt 10 miljoner kronor.

Det är detta krav som nu är uppe i Svea Hovrätt.

Frågan som ska avgöras är om Gateway i Sverige kan kräva skadestånd som beslutats i den amerikansk domstol.  

Men redan första dagen av rättegången dök det upp helt nya frågor.

Vem är det egentligen som har krav på Håkan Lans och hans företag Uniboard?

Det bolag som drivit skadeståndsmålet mot Håkan Lans i Sverige – Gateway Europé B.V. - avvecklades redan i våras.

Det var Håkan Lans och hans advokat Jesper Tiberg som kom med den sensationella uppgiften Gateways holländska bolag är nedlagt.

Om det inte längre är Gateway Europe B.V. som är målsägare, vem är det då?

Är det Gateways nuvarande ägare, taiwanesiska Acers holländska bolag Acer Europe B.V.  eller är det rent av Gateways amerikanska bolag Gateway US Retail Inc?

För Gateways egen advokat Jonas Benedictsson, kom uppgiften om att Gateway Europe B.V. var nedlagt som en nyhet, det erkände han på torsdagsmorgonen när målet öppnades i sal 17 på Svea Hovrätt i Stockholm.

Han förklarade emellertid att hans efterforskningar visat att målet tagits över av Acer Europe B.V. och att handlingar som visade att det var så var på väg till Svea Hovrätt från Amsterdam med kurirpost.

Dessa överlåtelsehandlingar skulle varit undertecknade redan i somras men kommit på avvägar.

Men när handlingarna nådde Svea Hovrätt på fredagen stod det klart att överlåtelsen undertecknades efter det att Håkan Lans och Jesper Tiberg slagit larm om att Gateway Europe B.V. inte längre existerar.

Från början överläts målet inte alls till Acer Europe B.V. utan till det amerikanska bolaget Gateway US Retail Inc.

Först därefter har målet tagits över av Acer Europe B.V. och det slutliga överlåtelseavtalet tecknats den 28 september 2010.

På fredag denna vecka ska Håkan Lans svara Svea Hovrätt hur de ser på oklarheterna och den 29 oktober kommer hovrättens beslut.

Ladda ned alla dokumenten här.

Lans föll i den amerikanska fällan

Håkan Lans har i många år kämpat i amerikanska domstolar för att hävda sin rätt till patentet om färggrafik till datorer, det så kallade 986-patentet som beviljades av det amerikanska patentverket 1981.

I tvisten med Gateway förlorade han i distriktsdomstolen i Washington 2005 och dömdes att betala Gateways rättegångskostnader.

Men målet handlade inte om själva patentet i sig utan om det var Håkan Lans personligen som ägde det eller hans företag Uniboard.

Håkan Lans själv säger att han hela tiden varit registrerad ägare till patentet medan Uniboard har haft rätten att skriva licensavtal.

Håkan Lans hävdar att det var hans amerikanska advokater som orsakade förvirringen.

Han är mycket kritiskt mot den amerikanska distriksdomstolen i Washington som aldrig lät honom själv vittna i rätten.

Till råga på allt dömdes Håkan Lans att betala Gateways rättegångskostnader. Normalt betalar varje part sina egna rättegångskostnader i USA men i det här fallet valde domstolen i Washingonton att göra Håkan Lans ersättningsskyldig.

Eftersom amerikanska domslut inte per automatik är giltiga i Sverige valde Gateway att föra talan mot Håkan Lans i Nacka tingsrätt.

Och Nacka tingsrätt gav i en så kallad mellandom Gateway rätt att kräva Håkan Lans på ersättning för rättegångskostnaderna - utan att de bakomliggande orsakerna till domen prövas i svensk domstol.

Det är det som målet i Svea Hovrätt handlar om.

Håkan Lans vill att hovrätten upphäver tingsrättens dom om rättegångskostnaderna och att tingsrätten avgör vem som är den registrerade ägaren till 986-patentet.