Innovation

Många FoU-jobb finns utomlands

De tio företagen med mest forskning och utveckling i Sverige, har numera fler FoU-jobb utomlands. Ericsson har ungefär 1 000 färre FoU-jobb på hemmaplan än 2005.

Publicerad

I Ny Tekniks topplista finns de 42 företag som har störst FoU-verksamhet i Sverige, räknat i antalet anställda som jobbar med forskning och utveckling. Tillsammans har de drygt 44?400 forskare och utvecklare. 

De tio toppföretagen står för 75 procent av de för Sverige så viktiga jobben. Överlägset störst är telekombolaget Ericsson, som på egen hand står för en femtedel.

De tio största FoU-arbetsgivarna har numera mer än hälften av sin forskning och utveckling utomlands. På Ericsson är andelen över 60 procent. 

En expansion utomlands drabbar inte Sverige så länge FoU-jobben stannar. Men den svenska mobilgiganten har exempelvis minskat antalet utvecklare med ungefär 1?000 personer sedan 2005.

Svenska politikers ambition att få företag med global verksamhet att behålla sin utveckling i Sverige är tuff. 

Politiker och kunder på tillväxtmarknader som Kina, Indien och Brasilien kräver FoU-satsningar på sin hemmamarknad. Där erbjuds dessutom ofta väsentligt lägre kostnader.

FoU-flytten till dessa så kallade offshore-länder har debatterats livligt de senast åren. Få företag på Ny Tekniks lista medger att den ökade satsningen i lågkostadsländer beror på just de lägre kostnaderna.

För Ericsson verkar frågan extremt känslig. Bolaget vill inte ens uppge antalet FoU-anställda i Kina, där man har fem utvecklingsenheter.

I maj tvekade dock inte företaget att offentliggöra en stor investering i Silicon Valley, USA, för att där samla 2?000 FoU-anställda.

Andra företag är mer öppna.

Bilsäkerhetsföreaget Autoliv uppger att man har en tredjedel av sina FoU-anställda i offshore-länder,  kemiföretaget Akzo Nobel har en fjärdedel och affärssystemföretaget IFS har mer än hälften.

IFS började flytta utveckling till Sri Lanka redan 1997 av kostnadsskäl. I?dag har företaget 350 utvecklare i landet, 60 procent av samtliga utvecklare.

– Jämfört med om vi utvecklat allt i Sverige får vi mer kundnytta för varje investerad krona, säger Thomas Säld, utvecklingschef på IFS.

IFS har inga planer på att öka andelen ytterligare.

– Men växer vi totalt, så växer vi även i Sri Lanka, säger Thomas Säld.