Populärteknik

Många elartiklar utan rätt märkning

Många elartiklar som säljs på byggvaruhusen måste monteras av en behörig installatör. Men informationen till kunderna brister - med risk för allvarliga elolyckor som följd.

Publicerad

Golvvärme, fast utomhusbelysning och bastuaggregat är några exempel på elektriska produkter som säljs på byggvaruhusen och som av säkerhetsskäl bara får installeras av behöriga installatörer. Men kedjorna är generellt dåliga på att informera kunderna om detta, enligt en ny kartläggning från Elektriska Installatörsorganisationen (EIO).

Butikerna saknar ofta både skyltning och märkning samtidigt som personalen ger felaktiga råd.

– När kunden kommer hem med grejerna inser de i bästa fall att "det här kan ju inte jag koppla in", i sämsta fall inser de inte det och kopplar in det ändå och så kan det hända olyckor eftersom de inte vet hur man gör, säger Joakim Grafström, elsäkerhetsansvarig på EIO.

Även på de stora e-handelssajterna är informationen dålig, enligt EIO. Att få rätt råd är livsviktigt, påpekar Joakim Grafström.

– Kopplar du fel kan du spänningssätta metalldelar som du ska ta i, om du inte drar åt skruvar ordentligt kan det blir glappkontakt och det kan starta bränder.

Men positiva tendenser syns också. Exempelvis lyfts Jula fram som en kedja som tydligt förbättrat informationen till kunderna.

Gilla Ny Teknik på Facebook