Samhälle

Många döda då ger färre döda nu

Från slutet av mars till slutet av juni har Sverige haft en överdödlighet. Fler människor har avlidit, jämfört ett medelvärde från de senaste fem föregående åren. Foto: Ingela Landström/TT
Från slutet av mars till slutet av juni har Sverige haft en överdödlighet. Fler människor har avlidit, jämfört ett medelvärde från de senaste fem föregående åren. Foto: Ingela Landström/TT
Av dem som avlidit till följd av det nya coronaviruset har många varit äldre och sköra. Foto: ANDERS WIKLUND / TT
Av dem som avlidit till följd av det nya coronaviruset har många varit äldre och sköra. Foto: ANDERS WIKLUND / TT

Många av de äldre som avlider till följd av covid-19 har ofta andra sjukdomar och är så sköra att det ofta är svårt att veta vad som egentligen orsakade dödsfallet. Detta har gjort att den överdödlighet som syntes i statistiken i våras nu har förvandlats till en underdödlighet.

Publicerad

Det kan tyckas intuitivt konstigt, men sedan några veckor tillbaka har Sverige en underdödlighet. Det avlider alltså färre människor nu, än normalt. Detta trots att Sverige fortfarande är mitt inne i en pandemi som ett antal människor går bort av varje dag.

Förklaringen till detta kan finnas i en rapport som visar att en stor majoritet av de äldre som avlidit utanför sjukhus med bekräftad covid-19 också har andra sjukdomar som bidrar till eller är helt avgörande för att patienten skulle dö.

I den aktuella rapporten har Region Östergötland gått igenom alla fall där en person med bekräftad covid-19 avlidit i hemmet eller på särskilt boende. Bland de 122 avlidna som ingick i granskningen hade 111 personer en omfattande samsjuklighet, medan 11 hade måttlig samsjuklighet. Hälften var 88 år eller äldre.

I 15 procent av de granskade fallen bedömdes coronaviruset ha varit den direkta dödsorsaken, men för 70 procent var viruset en bidragande orsak. För 15 procent bedömdes dödsfallet bero på något annat.

– Varje dödsfall är självfallet tragiskt, men den här rapporten visar att den förväntade överlevnaden i den här gruppen inte var så väldigt lång, säger Stefan Franzén, medicinsk direktör i Region Östergötland, till TT.

Färre än normalt

Huruvida rapporten speglar situationen i landet som helhet är det ingen som vet, även om Thomas Lindén, statschefläkare på Socialstyrelsen, tror det.

– Med reservationen för att regionerna löser det här med läkarmedverkan på lite olika sätt, så är stalltipset att det är så här det ser ut. Att det här är en grupp med stor bräcklighet och samsjuklighet och som inte har så värst lång återstående förväntad livslängd, säger han.

Under det första halvåret hade cirka 5 500 personer avlidit med en covid-diagnos i Sverige. Överdödligheten, däremot, var betydligt mindre. Under årets första sex månader hade 4 633 fler människor avlidit, jämfört med ett medelvärde från de senaste fem föregående åren, enligt SCB. Men i takt med att antalet människor som dött med en covid-19-diagnos minskat, har även överdödligheten gått ner. Från början av juli har denna överdödlighet till och med förvandlats till en underdödlighet. Det avlider alltså färre människor nu, än normalt.

Inte så enkelt

Den troligaste förklaringen till detta, säger Tomas Johansson, befolkningsstatistiker på Statistiska centralbyrån (SCB), är den ovan nämnda. Att en betydande andel av dem som avlidit till följd av pandemin var så gamla och sköra att flera av dem som dog i våras, hade avlidit i en nära framtid ändå.

– Ju äldre och skörare de som dör är, desto mindre blir tidsförskjutningen och desto djupare och mer koncentrerad blir underdödligheten. Just nu har vi en begynnande underdödlighet, men hur djup eller långvarig den blir är svårt att veta. Det troligaste är att den minskar och sträcks ut i tiden i stället, kanske under ett par års tid, så att den blir svår att se i statistiken, säger han.

Experter har flera gånger sagt att överdödligheten är det bästa måttet på hur många dödsfall en smittspridning som denna orsakar, eftersom det kan vara svårt att avgöra vad en människa egentligen dör av, något rapporten från Region Östergötland visar. Men att mäta en eventuell överdödlighet är inte heller alltid så lätt, menar Tomas Johansson.

– Man tycker "Hur svårt kan det vara?". Men den här pandemin har slagit väldigt olika regionalt och att fånga in det på ett bra sätt är inte helt enkelt.

Uppdaterad version: Artikeln har uppdaterats med ett förtydligande angånde överdödligheten under årets första sex månader.

Fakta: Räkna med döden

I Sverige förs statistik över hur många som avlider till följd av covid-19 i två olika register. Det sker dels genom Folkhälsomyndighetens "snabbstatistik", dels Socialstyrelsens dödsorsaksregister.

I Folkhälsomyndighetens statistik, som uppdateras varje vardag, hamnar alla som haft en covid-19 diagnos och avlidit upp till 30 dagar efter diagnostillfället. I detta register kan alltså dödsfall av personer med konstaterad covid-19, men som avlidit av helt andra orsaker, komma att registreras.

Socialstyrelsens dödsorsaksregister har sammanställts varje år sedan 1961. Detta register omfattar de dödsorsaksintyg som sjukvården är skyldiga att skicka in senast tre veckor efter dödsfallet. Det ska skrivas av en legitimerad läkare och ange "terminal dödsorsak" samt bakomliggande orsaker/sjukdomstillstånd. Men inte ens detta register kommer att kunna säga exakt hur många som avlidit på grund av viruset under coronapandemin, menar experterna.

Det mest tillförlitliga sättet, menar de, är att studera den så kallade överdödligheten. Det vill säga att jämföra det totala antalet dödsfall under en viss period, med ett genomsnitt för tidigare år.

Källa: TT