Samhälle

Majoritet ovaccinerade covid-patienter som intensivvårdas

Antalet personer som vårdas på iva i Sverige har börjat öka. Arkivbild. Foto: Staffan Löwstedt/SvD/TT
Antalet personer som vårdas på iva i Sverige har börjat öka. Arkivbild. Foto: Staffan Löwstedt/SvD/TT

Nära 60 procent av de patienter med covid-19 som intensivvårdats hittills i december var inte vaccinerade. Drygt 25 procent av de som iva-vårdades under samma period var fullt vaccinerade.

Publicerad

Antalet personer med covid-19 som vårdas på iva har börjat stiga men är fortfarande långt ifrån hur många som behövde intensivvård under pandemins första våg 2020.

Som mest vårdades då drygt 550 personer på iva. I dag är motsvarande siffra omkring 80 personer.

Under november, när antalet covidsjuka med behov av intensivvård började öka, var 52 procent av patienterna på iva ovaccinerade och 39,2 fullvaccinerade.

Mest ovaccinerade

Hittills i december är motsvarande siffra 59,2 procent ovaccinerade och 26,2 procent fullvaccinerade.

– Det är huvudsakligen de som är ovaccinerade och de fullvaccinerade vars vaccinationsskydd börjar klinga av som vårdas på iva nu, säger Johnny Hillgren, ansvarig för intensivvårdsregistret, till TT.

De som har full vaccination men ändå blir så sjuka i covid-19 att de behöver intensivvård är oftast personer som är äldre än 65 år, säger han.

Av de mellan 65 och 80 år som vårdats på iva sedan den 1 november var 62 procent fullt vaccinerade.

– Det man kan förmoda är att det har med det egna immunförsvarets kompetens att göra. Ju äldre man blir desto sämre blir det med immunförsvaret och många kan också ha börjat tappa immunitet efter vaccineringen. Därför är den tredje sprutan viktig för att kunna upprätthålla skyddet för de sköraste, säger Johnny Hillgren.

Tufft läge

Johnny Hillgren vill också betona vikten av att även yngre personer vaccinerar sig för att undvika att de äldsta smittas och blir så sjuka att de behöver vårdas i slutenvården eller intensivvården.

– Vi ser att intensivvårds- och slutenvårdsinläggningar ökar. Vi är inte i närheten av de nivåer vi var på när det var som värst men vi ser ett annat tryck på iva generellt jämfört med under de första vågorna. Även om vi inte når samma numerär av belastning i covidpopulationen så är det ett tufft läge eftersom vi är hårt ansträngda med annat, säger Johnny Hillgren.

7 313 144 personer (tolv år och äldre) har fått två vaccindoser mot covid-19, baserat på vad regionerna har rapporterat in till det nationella vaccinationsregistret. Det motsvarar 80,9 procent av befolkningen i åldersgruppen tolv år och äldre.

Så här långt har 1 927 627 personer, 18 år och äldre, fått en tredje dos, vilket motsvarar 23,2 procent av befolkningen i den åldersgruppen.