Innovation

Magnetiserande egenskap hos grafen

: En ström av elektroner (de gröna pilarna) gör att magnetfältet till höger respektive vänster om strömmen får olika rikting . Det illustreras med de röda respektive blå pilarna som visar spinnets riktning. Foto: Andre Geim
: En ström av elektroner (de gröna pilarna) gör att magnetfältet till höger respektive vänster om strömmen får olika rikting . Det illustreras med de röda respektive blå pilarna som visar spinnets riktning. Foto: Andre Geim

Supermaterialet grafen blir magnetiskt när en ström passerar genom materialet. Det har brittiska forskare upptäckt.

Publicerad

Förra året fick de nobelpriset i fysik för sin upptäckt av det nya materialet grafen. Nu rapporterar Andre Geim och Konstantin Novoselov om en ny egenskap hos materialet; det blir magnetiskt när en ström passerar genom det.  Egenskapen kan komma väl till pass i framtidens kretsar där riktningen på elektronernas spinn (magnetfältets riktning) används som informationsbärare.

Forskarna gjorde upptäckten när de lät en ström passera genom en bit grafen, samtidigt som det utsattes för ett svagt magnetfält . Till sin förvåning så de att spinnet på ömse sidor av strömmen fick olika riktning, med andra ord motsatt riktningar på magnetfältet.  Resultatet öppnar för möjligheten att kontrollera spinnet i ett material med hjälp av en elektrisk ström.

Spinnet behöll också sin riktning över relativt lång avstånd i materialet. Det är en bra egenskap för material som ska användas för spinntronik- eller kvantkretsar.

Forskningsresultatet presenteras i det senaste numret av den vetenskapliga tidskriften Science.