Samhälle

Macchiarini och sex andra forskare fälls för fusk

Karolinska institutet fäller sju forskare för oredlighet i forskning (forskningsfusk), däribland skandalkirurgen Paolo Macchiarini.

Publicerad

Forskarna fälls för sex vetenskapliga artiklar i olika tidskrifter, inklusive The Lancet. Forskningen avser bland annat de tidigare så uppmärksammade transplantationerna av syntetiska luftstrupar som ägde rum på Karolinska universitetssjukhuset och som resulterade i att samtliga patienter dog.

Utöver de sju forskarna anser institutet att ytterligare 31 medförfattare är klandervärda, men att de inte gjort sig skyldiga till oredlighet i forskning. Fem författare frias.

Den aktuella forskningen har tidigare prövats av Centrala etikprövningsnämnden, men denna nämnd fattar inte beslut huruvida forskare bör fällas för oredlighet eller inte, utan det gör respektive lärosäte.