Miljö

LKAB skrotar samarbete kring utvinning av gödsel ur gruvavfall

LKAB vill utvinna kritiska råmaterial ur gruvavfall. Foto: Fredric Alm/Alm & ME
LKAB vill utvinna kritiska råmaterial ur gruvavfall. Foto: Fredric Alm/Alm & ME

Under 2019 skulle LKAB börja utvinna kritiska råmaterial ur svenskt gruvavfall. Men nu står det klart att gruvbolaget avslutar samarbetet med Easymining, som utvecklat tekniken.

Publicerad

Det europeiska jordbruket är i dagsläget i hög grad beroende av import för att täcka behovet av fosforgödselmedel. Därför har LKAB tittat på att utvinna fosforgödsel ur svenskt gruvavfall, med en teknik utvecklad av Ragn-Sells dotterbolag Easymining. Planen var att en pilotanläggning skulle tas i drift i oktober i år. Men så långt kom aldrig projektet.

– Vi beklagar att LKAB har valt att avsluta samarbetet. Projektet har hittills visat mycket lovande resultat i laboratorieskala och det är synd att vi nu inte kan gå vidare med uppskalning, säger Anders Kihl, forsknings- och utvecklingschef på Ragn-Sells i ett pressmeddelande.

LKAB har tidigare uppgett att den järnmalm som bryts i Kiruna och Malmberget innehåller ”intressanta halter” av fosfatmaterialet apatit. Apatiten går på deponi på gruvbolagets dammar, men förhoppningen har varit att kunna använda mineralet och omvandla det till fosforgödsel med Easyminings metod. Med samma teknik ska även sällsynta jordartsmetaller kunna utvinnas.

Även om samarbetet med Easymining avslutas har LKAB inte släppt idén om att utvinna kritiska råmaterial ur gruvavfall. Bolaget går vidare med att utvärdera och jämföra flera potentiella tekniker som redan används i befintliga industriella processer och kräver mindre nyutveckling.

– Vi har alltjämt fokus på att utveckla en process för LKAB:s materialåtervinning som är energieffektiv, redo för industrialisering och som producerar rena och högkvalitativa produkter, säger Leif Boström, direktör för Division specialprodukter på LKAB i ett uttalande.