Populärteknik

Laser kan tända Ariane 6

ESA ger klartecken till att utveckla laserbaserat tändsystem för motorerna i nästa generation Arianeraketer, Ariane 6.

Publicerad

Uppdraget har gått till österrikiska Carinthian Tech Research, CTR, som i samarbete med tysk-franska Airbus Safran ska utveckla CTRs lasertändsystem HiPoLas.

Lasertändaren har redan testats i provbänk vid tyska rymdforskningsorganisationen DLR med gott resultat. Utvecklingsarbetet ska nu inriktas på att anpassa tändsystemet för de hårda villkoren i rymdfarkoster.

- CTRs lasertändteknik finns anpassad för användning i kolvmotorer för bilar och i jetmotorer i flygplan. Nu ska tändsystemet integreras i brännkammaren för kryogena bränslen och de extrema villkoren som råder i rymden, säger CTRs projektledare Gerhard Kroupa.

Det betyder att komponenter och hela systemet, inklusive elektroniken, måste klara specifikationerna och de höga kraven som ställs på rymdkomponenter.

Förutom att klara de höga mekaniska lasterna, liksom de höga trycken och temperaturerna i brännkammaren så måste systemet vara kostnadseffektivt jämfört med nuvarande tändsystem.

CTRs teknik använder sig av diodlaserteknik. Genom miniatyrisering blir tändaren robust och värmetålig, och ger stor valfrihet för konstruktörerna av raketmotorn att välja var det tändande plasmat ska tända bränslet i brännkammaren.

Med högre energi jämfört med elektriska tändsystem ska tändsystemet bli mer pålitligt även med komplexa bränsleblandningar och höga bränslehastigheter.

Målet är att lasertändsystemet ska kunna användas när nästa generation Arianeraketer, Ariane 6, gör sin premiärtur 2020.