Opinion

Lägre klimatkänslighet inget nytt påfund

DEBATT. Azar, Eriksson, Tjernström och Westerstrand , AETW, skriver: ”egendomligt att på grundval av endast en studie ... förkasta decennier av forskning”. Detta är en missvisande sammanfattning av många års utveckling. Av vår artikel, och av referenserna till pdf-versionen, framgår att lägre klimatkänslighet än FNs klimatpanels, IPCC, inte är något nytt påfund. I minst tio år har IPCC’s höga värde ifrågasatts, bland annat därför att den globala uppvärmningen blivit lägre än man förutspått.

Istället för att reducera den överdrivna koldioxidkänsligheten har aerosolbidraget ökats för att minska klimatkänsligheten. Det är principiellt bättre att utnyttja mätningar från hög höjd, istället för parameterberoende anpassningar av klimatmodeller till jordytans temperatur.

Angående istidscykeln skriver AETW ”.. väldigt svårt att förklara hur jordens temperatur kan variera med så mycket som fem grader ... mellan en istid och en icke-istid om klimat¬känsligheten är ... en grad eller mindre”. Det är ”väldigt svårt” endast med dagens klimatmodeller, vilket visar att den snäva inriktningen på att ”förklara” klimatets variationer med koldioxidhalten leder till orimligheter.

Prova Ny Teknik – 149 kr
för tre månader


Tillgång till alla låsta artiklar, fördjupande kompendier,
premiumnyhetsbrev, samt e-tidningen.Kom igång nu →


Förnyas till 299 kr/mån efter din provperiod. Ingen bindningstid. Avsluta enkelt.
Gäller endast nya prenumeranter.Är du medlem i Sveriges Ingenjörer?

Aktivera ditt konto här