Innovation

Kraftigt ras väntar 2012

Tillväxten av de svenska FoU-jobben väntas ta en dramatisk vändning i år. Över 2 000 jobb försvinner på Astra Zeneca och Saab Automobile. Dessutom finns en risk att flera mobilbolag drar ner.

Publicerad

Man brukar säga att svensk forskning och utveckling står på tre ben. Två tredjedelar av de 42 000 svenska FoU-jobben i listan intill finns inom telekom, fordon och läkemedel. I år väntas neddragningar inom alla tre.

Astra Zeneca presenterade sitt dråpslag redan i februari. Då stod det klart att 1 200 forskartjänster kommer att försvinna från Sverige i år. Kvar blir 2 400. Det betyder att läkemedelsjätten mer än halverat antalet forskare sedan 2006.

Den plågsamma resan för Saab Automobile tog slut strax före årsskiftet. Exakt hur många utvecklare som fanns kvar vid konkursen vill inte bolaget ange. Men i maj förra året hade Saab 1 100 utvecklingsingenjörer.

Bara på Astra Zeneca och Saab Automobile försvinner alltså över 2 000 FoU-jobb i år, om inte en ny ägare går in med miljardbelopp för en nystart i Trollhättan.

I telekombranschen finns också risk för neddragningar. Det gäller Ericsson, Sony Mobile (fd Sony Ericsson) och ST Ericsson. Inget av bolagen vill uttala sig om sin FoU i Sverige 2012.

Redan i januari stod det dock klart att Ericsson sänker sin globala FoU-budget i år med 5–11 procent.

I vilken utsträckning det påverkar den svenska verksamheten är oklart.

– Jag kan inte lova att det inte kommer att försvinna folk från forskning och utveckling, sade Ericssonchefen Hans Vestberg till Ny Teknik i april.

Bara någon vecka senare kom den första neddragningen. Ericsson lägger ner verksamhet i Mölndal, vilket påverkar 95 personer inom FoU, marknadsföring och försäljning.

ST Ericsson och Sony Mobile, som tillsammans har 3 000 FoU-anställda i Lund, har stora problem med lönsamheten. Just nu finns inga besked om neddragningar, men det kan mycket väl komma senare i år.

Sammantaget betyder detta att 2012 blir ett dystert år för utvecklingen av de svenska FoU-jobben. Uppgången mellan åren 2009 och 2011 ser ut att raderas på bara ett år.

– Risken finns att de svenska FoU-jobben fortsätter att minska framöver, säger Christian Berggren, professor i industriell organisation vid Linköpings universitet.

Han befarar bland annat att Astra Zenecas neddragningar inte är över och att Volvo PV:s kinesiska ägare långsiktigt kommer att vilja lägga allt fler av de nya utvecklingsjobben i Kina.

Atlas Copco minskar utsläpp

Ericsson nämner den mobila plånboken, Astra Zeneca exemplifierar med multiresistenta bakterier och Volvo svarar nya drivlinor för

alternativa drivmedel. Akzo Nobel tipsar om sitt projekt för återvinning av titandioxid från färgrester och Stora Enso pekar på mikrofibrillär cellulosa för användning i livsmedel.

Hos Atlas Copco pågår ett viktigt arbete med att minska energianvändningen i kompressorerna. Därmed kan kunderna också minska sina koldioxidutsläpp. Ett exempel på ett nytt projekt är utvecklingen av mer effektiva verktyg för att borra efter geotermisk energi.

Autoliv känner av fotgängare

Automatisk inbromsning när bilen känner av en fotgängare. Det jobbar Autolivs utvecklare med. Det är en ny säkerhetsfunktion, som redan inom fyra år kan ingå vid betygsättningen av olika bil-modellers säkerhetsnivå.

Störst ökning hos Scania

Scania har ökat antalet utvecklingsingenjörer med 700 sedan 2009. Ökningen beror delvis på konjunkturuppgången, men också för att man ska hinna med det sista i omställningen av motorprogrammet till den nya emissionsnormen Euro 6.